Thành viên lampd - Cộng đồng hỏi đáp WordPress Q&A

Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thành viên lampd

Thành viên được: 2 năm (since 19 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Editor
Các đặc quyền: Tag lại câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Họ và tên: LamPD
Vị trí:
Website: http://wordpress.taisao.vn/user/lampd
Về: Chia sẻ để học hỏi.

Hoạt động của lampd

Điểm: 30,040 điểm (hạng #1)
Danh hiệu: Chuyên gia
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 512 (có 43 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 16
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 158 câu hỏi, 149 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 289 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 77 bỏ phiếu, 12 rút phiếu

Wall for lampd

Please log in or register to post on this wall.
chào bạn @burnleo
13 Tháng 7, 2015 bởi lampd
chào bạn lampd
19 Tháng 6, 2015 bởi burnleo
Xin chào!
20 Tháng 1, 2015 bởi lampd
hello
19 Tháng 1, 2015 bởi Ôm Phản Lao Ra Biển
...