Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

wp-query - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, nếu bạn sử dụng cách trên, bạn chỉ cần thêm post_per_page vào query_post như sau:<?php query_posts('cat=24&posts_per_page=5'); ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, trong WordPress có hàm wp_update_post(), bạn có thể sử dụng như sau:$posts = get_posts( array( 'post_type' => ' ... ID, 'post_parent' => 8 ) );}Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn dùng 2 vòng lặp để lấy ra. Dùng limit hay offset để lấy tin cũ và tin mới.ví dụ tin mới thì lấy 5 bài viết mới.tin cũ thì lấy từ bài thứ 5 trở đi.
0 phiếu
0 câu trả lời
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...