Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

wp-config - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: http://codex.wordpress.org/Create_A_Network​ 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tùy chỉnh tại \wp-admin\include\ajax-actions.php. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy thêm các đoạn mã khai báo dưới đây vào file wp-config.php để khắc phục lỗi đó.define('WP_PROXY_HOST', ... WP_PROXY_BYPASS_HOSTS', 'localhost, www.example.com, *.wordpress.org');
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, việc sử dụng ID là không đáng tin cậy và thiếu an toàn. Bạn có thể tham khảo cách tạo ra các page template và gán cho page cụ thể.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn cũng có thể thêm đoạn mã dưới đây vào file functions.phpfunction wpse_203745_wp_headers( $headers ) {  ... $headers;}add_filter( 'wp_headers', 'wpse_203745_wp_headers' );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Lỗi đó xuất phát từ cookie. Bạn hãy thêm đoạn mã dưới đây vào file wp-config.php để khắc phụcdefine( 'WP_HOME', 'abc.example ... /'); define( 'COOKIE_DOMAIN', 'abc.example.com/');  
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị admin.B2. Nhấn chọn Photo Albums > Moderate PhotosB3. Hãy sao chép ... khi hoàn thànhB6. Nhấn View post để xem kết quả. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Để khắc phục cảnh báo đó, bạn hãy tăng giới hạn cho chỉ số post_max_size trong file php.ini.
0 phiếu
2 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Photo of the DayB3. Đầu ... Add WidgetB10. Sau cùng nhấn Save để lưu thay đổi.  
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn dùng plugin này có thể chèn 7 widget khác nhau liên quan đến album ảnh vào sidebar, gồm: Album Navigator ... 1 slideshow, bạn có thể sử dụng widget Sidebar Slideshow.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy thêm đoạn mã sau vào file wp-config.php define('FS_METHOD','direct');
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Album Admin > Create New ... sửa ảnh sau khi bạn hoàn thành việc upload ảnh vào album 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Settings > Do a quick initial ... Actions..B6. Dưới đây là 1 ví dụ với table: Sizes 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Huge IT GalleryB3. Nhấn chọn Add New Gallery phía ... ...B8. Nhấn chọn Save Gallery sau khi hoàn tất. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như nàyB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Posts > Add New để tạo mới 1 postB3. Nhập ... đăng bàiB6. Lựa chọn View Post để xem kết quả   
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Appearance > WidgetsB3. Chọn Huge IT gallery widget ... thay đổi.B6. Đây là 1 ví dụ sau khi hoàn thành 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Settings > WP Shopping Cart B3. Chuyển qua ... cho người bán để có thể nhận được các thông báo. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sau B1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Tại đây nhấn chọn Settings > WP Shopping CartB3. Chuyển ... sách các mã coupon mà bạn tạo sẽ hiển thị ngay bên dưới
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Chọn Cart Orders để hiển thị danh sách các đơn hàng bao gồm: ... tham khảo 1 ví dụ như này khi nhập form cho order. 

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...