Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

wp-admin - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo tại đây:http://wordpress.taisao.vn/3980/loai-edit-view-trash-quick-edit-links-ben-trong-post-admin-nhu 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ "Customize" trong admin menu bar, bạn dùng functions sau:add_action( 'wp_before_admin_bar_render', ... ;    $wp_admin_bar->remove_menu('customize');}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo đoạn code sau xem sao:   // for pages    add_filter('manage_pages_columns', 'term_columns_id', 5);  ... '', ', ' );       }}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Có khi nào do file permissions không bạn.
0 phiếu
2 câu trả lời
Nhu Pham: function change_admin_pagination(){        global $per_page, $wp_query;    ... ', 'change_admin_pagination');Bạn xem có được không.
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn thử dùng code này xem sao:add_filter(  'gettext',  'wps_translate_words_array'  );add_filter(  ' ...  $translated );     return $translated;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể redirect họ về trang chủ sau khi họ đăng nhập bằng cách sau:function ... ;   add_action('admin_init', 'restrict_access_admin_panel', 1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn dùng thử cách sau nhé, mình thử rồi, làm việc tốt.function remove_submenus() {global $submenu;unset($submenu['index. ... ', 'remove_submenus'); Add code vào Functions.php nhé.
0 phiếu
2 câu trả lời
KeyH: Bạn gửi lỗi lên đi? Không đăng nhập được? sai username hoặc pass hoặc khi vào wp-admin thì hiện ra lỗi gì không?
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: để  thêm, sửa, ẩn hoặc sắp xếp lại menu Admin trong Wordpress bạn có thể dùng thử Admin Menu Editor  ... bạn)http://www.example.com/wp-admin/?reset_admin_menu=1 
+1 phiếu
2 câu trả lời
quynhpt: Để thay đổi đường dẫn đăng nhập wp-admin WordPress, bạn chỉ cần sửa thông tin trong đoạn code sau và thêm nó vào tập ... đường dẫn hiện tại tới trang đăng nhập wp-admin của WordPress.
0 phiếu
1 câu trả lời
Ngô Gấu: Bạn ném đoạn này vào function để thêm mới buttonadd_filter( 'views_edit-post', 'new_button' );function new_button( $views ){ ... ; //do your stuff    endif;} Good luck
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...