Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

wordpress-multisite - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 14 Tháng 10, 2016 bởi phoenix Mới vào nghề (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn cần phải đặt giới hạn cho chúng bằng wp_is_large_network() như nàyadd_filter( 'wp_is_large_network', function( $state, $type, ... ;    return $state;}, 10, 3 )
0 phiếu
2 câu trả lời
ThanhHoa Plus: Bạn nên mua 1 license thôi. Mua theme nào đó mà có nhiều option thay đổi ấy. HIện nay trên Themeforest có rất nhiều theme làm được điều đó
0 phiếu
1 câu trả lời
: Các bước gỡ cài đặt WordPress Multisite:B1: Backup trang WordPressB2: Sửa file ... xóa các bảng sau trong database:wp_blogswp_blog_versionswp_registration_logwp_signupswp_sitewp_sitemeta
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Cả 2 plugins đều rất phổ biến. Cá nhân mình dùng W3 Total Cache vì ổn định và settings dễ dàng và chi tiết  ... database (mysql query cache) hoặc php cache (APC hoặc ionCube)
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn có thể tham khảo bài dưới đây để hiểu rõ hơn về WordPress Multisite và ứng dụng của nó.Multisite là gì?Codex định nghĩa ... rất dễ xung đột với các URL đã có trong trang web. 
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để thêm cột Blog ID vào trang quản trị của WordPress Multisite bạn có thể sử dụng đoạn code sau:class Add_Blog_ID {   ... }add_action( 'init', array( 'Add_Blog_ID', 'init' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để ẩn Welcome Panel trong WordPress Multisite bạn thêm code sau vào file functions.php:add_action( 'load-index. ... update_user_meta( get_current_user_id(), 'show_welcome_panel', 0 );}
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Lỗi trắng trang thường do file php nào đó có vấn đề. Bạn nên kiểm tra lại thông tin trong các file php xem có lỗi không để khắc phục.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Nếu muốn tách một trang từ WordPress multisite ra để chạy độc lập thì bạn có thể làm theo các bước sau:1. Export ... /ID của trang cần tách sang thư mục /uploads/ của blog mới.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Nếu bạn sử dụng WordPress Multisite mà trang home bị die thì các trang còn lại chưa chắc đã die ... không có quyền chỉnh sửa các file trên server. 
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...