Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

woocommerce - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
thamyeu167: bạn đang có nhiều người cùng quản trị đơn hàng và gian hàng của bạn có nhiều sản phẩm, phân loại bằng mã SKU rõ ràng ... ;nếu bạn  dễ dàng quản lý đơn hàng thì nên dùng nó
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dùng code hoặc dung plugin 1. Dùng code  chèn vào function.php :add_filter( ' ... plugin https://wordpress.org/plugins/woocommerce-checkout-manager/
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thêm code này vào functions.phpadd_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn chèn đoạn code này vào function.phpadd_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title','woocommerce_template_single_excerpt', 5);
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn chèn đoạn code này vào style.css.woocommerce .woocommerce-tabs {border: 1px solid #e6e6e6}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể làm được khi chèn code này vào functions.phpremove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn chèn code này vào functions.phpfunction wc_remove_related_products( $args ) {    ... add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn đoạn code này vào functions.phpadd_filter('woocommerce_billing_fields', 'custom_woocommerce_billing_fields');function ...     return $fields;}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào file function.php add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message' ); function custom_add_to_cart_message ... return $message; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể thử đoạn code này add_filter( 'woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available' , 10, 1 ); ... ; return $available_methods; }
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn có thể tham khảo http://wordpress.taisao.vn/151/thay-doi-chu-free-trong-woocommerce
0 phiếu
2 câu trả lời
: bạn có thể tham khảo đổi tên các tab : add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98 ); ... additional information tab    return $tabs;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử đoạn code này nhéfunction woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) {        if ( ! ... category thì dùng array( 'shoes', 'computer' ).
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thêm đoan code này vào function.php function woo_related_products_limit() { global $product; ... add_filter( 'woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit' );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể cấu hình trong woocommerce như sau :Woocommerce -> Settings -> Products -> Display và chọn Redirect to the cart page after successful addition.
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn xem thêm trong này nữa nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm Quốc Gia mới vào Woocommerce, bạn thêm code sau vào functions.php:function woo_add_my_country( $country ) {  ... đổi lại thành Quốc Gia mà bạn muốn add  nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể sửa lại như saufunction wholesale_local_delivery($available_methods) {    global ... 'woocommerce_package_rates', 'wholesale_local_delivery', 10, 1);
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, bạn cần phải sử dụng filter woocommerce_get_price như sau:add_filter('woocommerce_get_price', 'return_custom_price', ... thử và thay đổi mã quốc gia nhé. 
0 phiếu
2 câu trả lời
quynhpt: Kích hoạt WooCommerce xong bạn đã nhấn cái nút Install WooCommerce Pages chưa? Nếu rồi thì có thể do theme bạn đang dùng ko tương thích với WooCommerce, bạn thử đổi theme khác xem.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...