Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

woocommerce - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng get_term_link()ví dụ:$taxonomy = 'news';$terms = get_terms( $taxonomy, '' );if ($terms) {   foreach($terms ... count . ' post(s). </p> ';   }}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Để sửa lỗi plugin woocommerce bạn thử làm như sau: Vào phần Woocommerce => General => Allowed Countries -> All Countries
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng như sau:wp_delete_post($order_id,true);
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể thử plugin nàyhttps://wordpress.org/plugins/woocommerce-direct-checkout/hoặc tự code, bằng cách copy ... của file/wp-content/mytheme/woocommerce/checkout/form-checkout.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn dùng woocommerce thì bạn có thể dùng plugin woocommerce-tab-manager để quản lý cũng như thêm bớt các tab trong phần chi tiết sản phẩm 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn mắc 1 số lỗi như sau- Bạn không khai báo biến toàn cục $woocommerce do đó bạn không có ... '] );    }   return $available_gateways;}
0 phiếu
2 câu trả lời
: bạn vào product -> categories để tạo nhóm các sản phẩm
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Add code nay vào functions nhé bạnremove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40, 2 );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo cách dưới đây. Hãy thêm đoạn code này vào file functions.php của themeadd_action( ' ... ->add_fee( 'Surcharge', $surcharge, true, '' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
binmaocom: Đơn giản nhất bạn có thể bind sự kiện form submit cho form giỏ hàng và chạy sau khi người dùng click vào nút +/- số lượng!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có một cách sau để thêm một phụ phí trong Woocommerce theo % của giá sản phẩm, bạn tham khảo dưới đây: ... Surcharge', $surcharge, true, '' );    endif;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra trang Shop hiện tại của Woocommerce, bạn sử dụng đoạn code sau:<?php?$$shop_page_url; = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) );echo $shop_page_url;>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể tích hợp các file template của woocommerce vào theme sau đó thêm ... vào file archive-product.php trong /plugins/woocommerce/templates
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị trang đăng kí của Woocommerce, bạn thêm Shortcode của Woocommerce vào trong post/page như sau: [woocommerce_my_account]
+1 phiếu
2 câu trả lời
Nhu Pham: Cài đặt -> permalinks -> xem phần dưới cùng(Đường dẫn tĩnh sản phẩm)  có được không?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để làm việc này, bạn có thể sử dụng đoạn code sau:/** * Change In Stock / Out of Stock ... ;   }    return $availability;}Add code vào functions.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn muốn hiển thị đơn giản như thế này thì bạn có thể dùng plugin  WooCommerce Video Product Tab
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn muốn hiển thị như thế này Thì bạn có thể dùng plugin WooCommerce Smart Sale Badge
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dùng plugin https://wordpress.org/plugins/pushover-for-woocommerce/installation/để nhận được thông báo trên điện ... tại plugin này hỗ trợ ứng dụng trên android và ios
0 phiếu
1 câu trả lời
thamyeu167: bạn đang có nhiều người cùng quản trị đơn hàng và gian hàng của bạn có nhiều sản phẩm, phân loại bằng mã SKU rõ ràng ... ;nếu bạn  dễ dàng quản lý đơn hàng thì nên dùng nó

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,141 thành viên

Chuyên mục HOT

...