Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

woocommerce - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dung plugin này WooCommerce PDF Invoices & Packing SlipsCác chức năng chínhTạo Invoice bằng PDFThoải mái cấu ... toánCho phép xem Invoice trong phần My Account  
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng get_term_link()ví dụ:$taxonomy = 'news';$terms = get_terms( $taxonomy, '' );if ($terms) {   foreach($terms ... count . ' post(s). </p> ';   }}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Để sửa lỗi plugin woocommerce bạn thử làm như sau: Vào phần Woocommerce => General => Allowed Countries -> All Countries
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng như sau:wp_delete_post($order_id,true);
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể thử plugin nàyhttps://wordpress.org/plugins/woocommerce-direct-checkout/hoặc tự code, bằng cách copy ... của file/wp-content/mytheme/woocommerce/checkout/form-checkout.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn dùng woocommerce thì bạn có thể dùng plugin woocommerce-tab-manager để quản lý cũng như thêm bớt các tab trong phần chi tiết sản phẩm 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn mắc 1 số lỗi như sau- Bạn không khai báo biến toàn cục $woocommerce do đó bạn không có ... '] );    }   return $available_gateways;}
0 phiếu
2 câu trả lời
: bạn vào product -> categories để tạo nhóm các sản phẩm
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Add code nay vào functions nhé bạnremove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40, 2 );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo cách dưới đây. Hãy thêm đoạn code này vào file functions.php của themeadd_action( ' ... ->add_fee( 'Surcharge', $surcharge, true, '' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
binmaocom: Đơn giản nhất bạn có thể bind sự kiện form submit cho form giỏ hàng và chạy sau khi người dùng click vào nút +/- số lượng!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có một cách sau để thêm một phụ phí trong Woocommerce theo % của giá sản phẩm, bạn tham khảo dưới đây: ... Surcharge', $surcharge, true, '' );    endif;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra trang Shop hiện tại của Woocommerce, bạn sử dụng đoạn code sau:<?php?$$shop_page_url; = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) );echo $shop_page_url;>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể tích hợp các file template của woocommerce vào theme sau đó thêm ... vào file archive-product.php trong /plugins/woocommerce/templates
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị trang đăng kí của Woocommerce, bạn thêm Shortcode của Woocommerce vào trong post/page như sau: [woocommerce_my_account]
+1 phiếu
2 câu trả lời
Nhu Pham: Cài đặt -> permalinks -> xem phần dưới cùng(Đường dẫn tĩnh sản phẩm)  có được không?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để làm việc này, bạn có thể sử dụng đoạn code sau:/** * Change In Stock / Out of Stock ... ;   }    return $availability;}Add code vào functions.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn muốn hiển thị đơn giản như thế này thì bạn có thể dùng plugin  WooCommerce Video Product Tab
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Nếu bạn muốn hiển thị như thế này Thì bạn có thể dùng plugin WooCommerce Smart Sale Badge
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dùng plugin https://wordpress.org/plugins/pushover-for-woocommerce/installation/để nhận được thông báo trên điện ... tại plugin này hỗ trợ ứng dụng trên android và ios

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...