Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

woocommerce - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn có thể paste mã nguồn của shortcode mà bạn đang dùng được không?
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Nó gọi là enquiry form, có thằng plugin này làm được: https://wisdmlabs.com/woocommerce-product-enquiry-pro/ Còn website đó có thể họ phát triển thêm chức năng đó :)
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn phải có sẵn file .mo ở thư mục language, thì phần Settings > General mới hiển thị Site Language. Sau đó bạn vào lại woocommerce xem có chọn được Translation Upgrade không?
0 phiếu
1 câu trả lời
nevermjnd: Bạn dùng theme tiếng Anh hay tiếng Việt, nếu là tiếng Việt thì bạn vào Sản phẩm > Danh mụcTrong đó có mục ... Product > Categories, mục mô tả sẽ tên là Decription.
0 phiếu
3 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Mình chưa viết plugin nào như vậy, nhưng có thằng premium này làm được. Nó cho phép chọn rất nhiều điều kiện ... .net/item/woocommerce-advanced-shipping/8634573 Bạn thử xem sao
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn vào WooCommerce Settings > Products > Display > Product Images: chọn lại cỡ ảnh cho Single Product Image. Sau ... hoặc dùng plugin Regenerate Image để tự động resize ảnh cũ.
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: có 3 cách: - dễ nhất là tìm theme tương tự yêu cầu khách - khó hơn thì tự CSS theo ý ... https://docs.woothemes.com/documentation/plugins/woocommerce/woocommerce-codex/theming/
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Mỗi theme có 1 shortcode, hoặc 1 page template để hỗ trợ hiển thị sản phẩm dạng này. Bạn thử tìm xem theme của bạn có ... theme khác còn nếu bạn là dev thì phải tự code chức năng này
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Có mà bạn. Khi vào trang Orders, bạn sẽ nhìn thấy nút "Add Orders" ở bên trên tiêu đề của trang. Xem ảnh nhé
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Nếu chỉ là brands thì bạn có thể dùng plugin này: https://wordpress.org/plugins/ultimate-woocommerce-brands/ Bản thân WooCommerce ... đó bạn phải tự code thêm để sửa trang sản phẩm.
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Cứ 404 thì vào lại Permalinks setting rồi Save lại lần nữa cho chắc ăn. Còn nếu không được thì theme nó hiển thị đường dẫn sản phẩm sai
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: Bạn có thể thêm đoạn code này vào functions.php của theme//Display product category descriptions under category image/title on woocommerce shop page ... echo $subtit; } }
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm thế này$downloads = $product->get_files();foreach( $downloads as $key => $each_download ) {  echo ' ... ="'.$each_download["file"].'">Download</a>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
Thắng Bi: Trong khi chờ đợi Woocommerce ra bản vá lỗi thì nếu bạn muốn sửa lỗi này đi thì chỉ đơn giản là sửa lại chuỗi tiếng Việt ... tất.Vào http://nhatlinh.net/ để ủng hộ web mềnh ;) 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau// New order status AFTER woo 2.2add_action( 'init', 'register_my_new_order_statuses' ); ... ', 'woocommerce' );    return $order_statuses;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra Product Link theo ID, bạn sử dụng cách sau:echo esc_url( get_term_link( 6, 'product_cat' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn nên sử dụng Tax Query như sau:$args = array(     'post_type' => 'product',     ' ... ; 5,        ),    ),);

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...