Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

widgets - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn thiếu khai báo global biến $post.bạn dùng như sau:a href="<?php echo site_url('/article/full-text/');global ... ="<?php the_title_attribute(); ?>">Full Text</a>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ các Widget mặc định của WordPress, bạn chèn code sau vào functions.php:function ... ); }add_action('widgets_init', 'unregister_default_wp_widgets', 1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, code của bạn đang có vấn đề vì chưa lấy ra được custom post type, và bạn sử dụng in_termI() là không ... // Do something if our condition is true}Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thay thế Widget Title, bạn sử dụng đoạn code sau, và custom lại HTML theo ý bạn nhé:add_filter('widget_title' ... ;span style="color: red">Custom</span>', $title);}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể dùng function sau nhé: function remove_recent_comments_style() {     ... '));}add_action('widgets_init', 'remove_recent_comments_style');
+1 phiếu
1 câu trả lời
tamnt:  Để hiển thị widgets của wordpress trong column bạn có thể dùng thử Widgets in Columns plugin. Bạn tìm hiểu ... video này: https://www.youtube.com/watch?v=VtyLd5wOr1k
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn dùng thử Dynamic Widgets plugin đi. Sau khi cài đặt và activate Dynamic Widgets plugin bạn vào Appearance Dynamic ... 1 số tính năng khác bạn có thể tìm hiểu thêm
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...