Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

user-role - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo ví dụ làm với body class sau<body class=" ... role-administrator role-jedi role-knight ... "> ... );    }    return $classes;} );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn cần sửa lại, thay user_role bằng current_user_can như sau:if (is_user_logged_in() && current_user_can('administrator')) {//code của bạn}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, Switch-Case của bạn bị thiếu Break;Bạn sửa lại như sau:Mình đang sử dụng một Swich-Case để hiển thị User với các ... ; Break;        };    };};
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo tại link sau:http://wordpress.taisao.vn/4654/lam-the-nao-de-tu-dong-gui-email-khi-thay-doi- ...              } );} );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn,Để ngăn chặn user truy cập vào template của bạn, bạn hãy sử dụng đoạn code sau:<?php/* Template Name: Restricted to ... ('error');        exit(0);}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn tham khảo các plugin quản lý user role, ví dụ như plugin này:https://wordpress.org/plugins/s2member/Nó có chức năng ... vào post/ page đối với những user ở level nhất định. 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add capability vào admin role, bạn sử dụng code sau nhé:$role = get_role( 'administrator' );$role->add_cap( 'cap' ); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị tất cả các quyền user có thể sử dụng trong WordPress bạn hãy thử sử dụng code sau đây: ... option>'.$role_name.'</option>';}echo '</select>';
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tự động gửi email khi thay đổi quyền của User, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:function user_role_update( ... 'user_role_update', 10, 2);Bạn add vào functions.php nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để khóa tài khoản người dùng mà không xóa đi tài khoản của họ, mình đã từng dùng plugin dưới đây, ... :Account Locker Litehttps://wordpress.org/plugins/account-locker-lite/
0 phiếu
1 câu trả lời
: Đoạn code sau đây tôi sử dụng sẽ hiển thị tất cả roles, hi vọng nó cũng hoạt động tốt với bạn.$roles_obj = new ... ;option>'.$role_name.'</option>';}echo '</select>';
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn, để đổi tên của user role mặc định nào đó trong WordPress, bạn có thể sử dụng code sau vào file ... 'contributor'] = 'Owner';}add_action('init', 'wps_change_role_name');
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn tham khảo:function wps_login_redirect_contributors() {  if ( current_user_can('moderate_comments') ){ ... }}add_filter('login_redirect', 'wps_login_redirect_contributors');
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn dùng thử plugin Capability Manager Enhanced, sau khi cài đặt và activate plugin này bạn vào Users Capabilities để tùy ... , hoặc thêm, sửa, hoặc xóa phân quyền cho user.
+1 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để thêm hay thay đổi phân quyền của user role bạn có thể sử dụng các plugin như: User Role Editor, Role Scoper, BAW Moderator Role, S2 Member hay Advanced Access Manager.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Mặc định wordpress có 6 user role là:Super Admin: Là nhóm người dùng cao nhất và có quyền quản trị toàn bộ hệ thống ... cho các website yêu cầu đăng ký để comment hay download nội dung)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...