Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

user - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Với tên hiển thị trên post, bạn nên làm như sauUPDATE wp_users SET display_name = replace(display_name, @old_user, @new_user);
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tùy chỉnh tại \wp-admin\include\ajax-actions.php. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau <?php$args = array(    'number'       => 1000,  ... )?>Chú ý bạn nên đặt count ban đầu là 0. 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, vì bạn chưa truyền tham số vào Function của bạn, bạn cần thêm như sau:function auto_follow_admin( $user_id ) ... , which is passed to the function from the hook caller}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn cần sửa lại, thay user_role bằng current_user_can như sau:if (is_user_logged_in() && current_user_can('administrator')) {//code của bạn}
0 phiếu
1 câu trả lời
đã hỏi 20 Tháng 8, 2015 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, Switch-Case của bạn bị thiếu Break;Bạn sửa lại như sau:Mình đang sử dụng một Swich-Case để hiển thị User với các ... ; Break;        };    };};
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể tham khảo đoạn code sau:function sumobi_edd_customer_details_username( $payment_id ) { ... ?php}add_action( 'edd_payment_view_details', 'sumobi_edd_customer_details_username
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đếm số post lấy theo User ID , post_type sử dụng count_user_posts, bạn thao khảo cách sau:echo count_user_posts( ... được ID của User, và thay thế vào "USERID" nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn trực tiếp một tài khoản Admin từ phpMyAdmin, bạn sử dụng câu lệnh SQL như sau:INSERT INTO  `wp_users` ... (NULL ,  '999',  'wp_user_level',  '10');
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể sửa profile của bạn, điền website vào đấy là được cũng tùy theme họ hỗ trợ link khi nhấn vào avatar là link trong profile hay link đến trang bài viết bạn ạ
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: chào bạn, bạn thử tham khảo theo cách sau:// require login for chat pluginadd_shortcode('user_require_login', 'user_require_login') ... , shortcode khác bạn làm tương tự như vậy nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo đoạn code sau://Code khởi tạo Shortcodefunction member_check_shortcode($atts, $content = null) { ... trong post:[member]Welcome logged-in user..[/member]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể là do Permission, bạn thử xem các setting permission chính xác tại đây:https://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions
0 phiếu
1 câu trả lời
: Họ nói rõ trong thông báo là mật khẩu của bạn phải chứa chữ thường, chữ hoa và số. như vậy bạn cần thiết lập mật khẩu ví ... (các kí tự ít nhất phải bao gồm chữ hoa, chữ thường và số)
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị toàn bộ Subscriber, và hiển thị theo tên, thì bạn thử sử dụng đoạn code sau nhé:<ul><? ... display_name . '</li>';    }?></ul>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Dùng plugin thôi bạn, Stop Spammers Spam Prevention hoặc Anti-spam by CleanTalk.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra Avatar hiện tại của User đang login, bạn có thể thao khảo code dưới đây: <?php      ... Avatar, mặc định của WordPress là 96, và tối đa là 512.
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: nếu ban đầu web của bạn nằm ở thegioica.com.vn/sobicothì nó vẫn nằm ở đấy, bạn đổi URL trong settings ko ... khảo http://premium.wpmudev.org/blog/how-to-safely-move-wordpress/
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng thử 1 số plugin sau để tạo huy hiệu cho user: https://wordpress.org/plugins/badgeos/ ... .net/item/user-badges-wp-user-achievements-plugin/2492491?ref=cactusthemes

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...