Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

url - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 bởi hiepv511 Mới vào nghề (140 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn nên đặt parent cho từng item để làm được điều đó
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn hãy thử sử dụng get_page() như sau:if ( is_singular('post') ) {    $args = array(        ...       }    }else {    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể dùng wp_get_attachment_url(); để lấy ra URL khá dễ dàng. Ví dụ: ... ] );$attachment_url = wp_get_attachment_url($attachment_id);echo $attachment_url; 
0 phiếu
1 câu trả lời
Dương Tử Giang: Với php thì bạn dùng biết $_GET nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo cách sử dụng filter sau:<?phpadd_filter( 'template_directory_uri', function( $template_dir_uri ) ... 'https://cdn.example.com', $template_dir_uri );});
0 phiếu
1 câu trả lời
saosangmo: Có thể trong file .htacess của bạn đã rewrite để nó force về nowww.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể thêm đoạn code sau vào .httaccess:RewriteEngine onRedirectMatch 301 (.*)\.html$ $1.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dùng plugin này 1. Đầu tiên, các bạn cần phải cài đặt và kích hoạt plugin 2. Tiếp theo, truy ... hình bên dưới. Cuối cùng, click vào nút Update URLs NOW .
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Bạn có thể vào Settings > Permalinks chọn Custom Structure và nhập vào /%postname%.html
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra trang Shop hiện tại của Woocommerce, bạn sử dụng đoạn code sau:<?php?$$shop_page_url; = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) );echo $shop_page_url;>
+1 phiếu
2 câu trả lời
Nhu Pham: Cài đặt -> permalinks -> xem phần dưới cùng(Đường dẫn tĩnh sản phẩm)  có được không?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra URL hiện tại, bạn sử dụng code sau:// get current URLfunction get_current_URL() {     ... //Code để hiển thị:<?php echo get_current_URL(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ dấu / khi sử dụng hàm home_url(), bạn thử dùng cách sau nhé:<?php echo rtrim(home_url(), '/'); ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chỉ có trong HTML mới mã hóa & thành &amp; còn ở dạng text bạn phải thay & bằng %26.Mình nghĩ giá trị mà ... (get_the_title(), ENT_COMPAT, 'UTF-8')), ENT_COMPAT, 'UTF-8');
0 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để bảo vệ WordPress khỏi nhưng URL request độc hại, bạn có thể sử dụng đoạn code sau:global $user_ID; if( ...         }    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình đã fix được, post lên đây cho bạn nào cần. Chỉ cần thay đoạn này:location ~ ^/.*\.php$ {    try_files ... hơn thì giúp nhé, vì có vẻ cách này vẫn chưa ổn lắm.
+1 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Bạn có thể vào file wp-config.php rồi chình đoạn này define('WP_HOME', 'http://localhost'); define('WP_SITEURL','http://localhost'); bạn thay localhost bằng url bạn muốn đổi nhé.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...