Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

titlte - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau<?php$sTitle =  "Your, Title";if(strpos($sTitle , ",")){    $sTitle = substr( ... ,") + 1);    } echo $sTitle; ?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, bạn có thể kiểm tra trước khi lòng lặp của bạn hoạt động, bạn thử xem đoạn code mình sửa dưới đây nhé:$args ... ; endwhile;    echo '</div><br>';endif;
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thay đổi kiểu title thông qua các category template (nếu bạn có nhiều category template thì sẽ cần phải chỉnh sửa ... SEO, nó có setting để bạn đặt tên cho các file archive.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, hãy thử sử dụng code sau nhé:<?phpadd_filter('posts_orderby','my_sort_custom',10,2);function my_sort_custom( ... "posts.post_title ASC";    return  $orderby;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thay đỏi, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:function  custom_login_title() {    return get_option(' ... là lấy ra tên Website, bạn có thể thay đỏi nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
2ndCapricorn: Bình thường thì title và description của 1 theme đâu có thay đổi. Nếu tôi không nhầm thì bạn muốn giữ nguyên nội dung  ... mặc định cho Achives, tags, single,...Chúc bạn thành công!
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...