Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

tim-kiem - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Sau khi xác định được link bị lỗi bạn làm như sau :1.Đăng nhập vào webmaster của website2. Vào phần remove url3. Chọn ... cách sau chọn vào vùng đánh dấu như hình sau :  
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn đoạn code này vào file header.php<div style="display:none;" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"  ... ;span property="v:count">90286</span> student</div>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, trước mình có từng làm, bạn sử dụng lại, và có thể tùy chỉnh thêm theo ý bạn nhé:$countries = array(  ... ;    }    ?></select> 
0 phiếu
1 câu trả lời
Nhu Pham:   <form method="get" action="#"> <table cellpadding="0px" cellspacing="0px"> <tr>  ... ;"></td></tr></table></form>
0 phiếu
3 câu trả lời
: Ở đây có code hoàn chỉnh để tạo thêm tính năng tìm kiếm theo tag mà vẫn giữ nguyên tính năng tìm kiếm mặc định của WP, bạn tham khảo:https://gist.github.com/halfempty/5608516
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ Windows Live Writer bạn có thể thử sử dụng đoạn code sau vào functions.php nhé:<?php remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để chặn các common exploit trong WordPress, bạn thử thêm code sau vào file .htaccess nhé. RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp- ... ).*\ HTTP/ [NC]RewriteRule .* - [F,NS,L]
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: WordPress thêm các lớp CSS mặc định cho HTML tạo bởi các template tag khác nhau trong theme. Theme  ... tượng và form tìm kiếm theo bố cục của theme.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress, mở file functions.php của bạn và thêm vào ... cách thay đổi các giá trị trong các biến mảng.  
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn có thể dùng code sau để kết quả tìm kiếm xuất ra tất cả các post type:<?phpfunction ... return $query;}add_action('pre_get_posts', 'pippin_include_post_types_in_search');?>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Đối với WordPress, để loại bỏ một số category nhất định khỏi kết quả tìm kiếm, bạn có thể dán đoạn code sau vào ... ,15');}return $query;}add_filter('pre_get_posts','SearchFilter');?>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Nếu muốn highlight từ khóa trong kết quả tìm kiếm thì trong file search.php bạn tìm dòng có <?php the_title(); ? ... class="search-excerpt">\0</strong>', $title); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để hiển thị số lượng kết quả tìm kiếm dưới dạng Search Result for - 50 Articles , bạn có thể làm như sau:Tìm trong file ... . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?></h2>
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Trong trường hợp chỉ có một kết quả tìm kiếm, để chuyển hướng tới nội dung kết quả tìm kiếm đó bạn có thể thêm code ... ;        }    }}
+1 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Bạn có thể dùng plugin này: https://wordpress.org/plugins/simply-exclude/screenshots/ Nó cho phép bạn chọn phạm vi hiển thị ... , Front/home page , Search result, Feed. Have fun!
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn nên tìm hiểu và thử sử dụng Search and Replace plugin xem: https://wordpress.org/plugins/search-and-replace/screenshots/
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...