Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

thumbnail - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Để làm được như vậy, bạn cần làm 1 việc.1. Lấy ra thumbnail ID với query sau$sql = "SELECT wp_posts.*, meta_value AS ... /wp-content/uploads/$file' />";    }} 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, mình nghĩ bạn nên thay đổi lại code, và sử dụng wp_get_attachment_image_src() thì chính xác hơn, ... }add_shortcode("get_urlthumb", "thumb_medium");Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy tìm kiếm trong biến toàn cục $_wp_additional_image_sizes. Nó có sử dụng key là $name và hàm  ... ; ["crop"] =>  bool(true)}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tiếp tục thêm code sau vào functions.php để loại bỏ các class của the_post_thunbnail: ... return $output;}add_filter('post_thumbnail_html', 'post_thumbnail_remove_class');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn thêm class vào, bạn dùng như sau:if ( has_post_thumbnail() ) {   the_post_thumbnail('medium', array('class' => 'your_class'));} 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng code sau nhé:function usp_display_images($content) {      global ... return $content; }add_filter('the_content', 'usp_display_images');
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, để hiển thị hình ảnh thumbnail với metadata của hình ảnh đó, bạn sử dụng đoạn code sau:<?phpif($images =& ...     echo '</div>';   }}?>
0 phiếu
2 câu trả lời
Ngô Gấu: Bạn chỉnh hết về 0 là được
0 phiếu
1 câu trả lời
: Trước tiên bạn lên host kiểm tra xem đường dẫn ảnh xem có tồn tại trên đó không?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Set kích thước thumbnail, bạn thêm code sau vào functions.php  nhé, và thay đổi size phù hợp với size của bạn.set_post_thumbnail_size( 100, 100 );  
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để chỉnh sửa ảnh Thumbnail bạn dùng Post Thumbnail Editor plugin có thể sẽ giúp ích cho bạn, với plugin này ... qua video dưới đâyhttps://www.youtube.com/watch?v=dee7ah0FcSA
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để thay đổi số lượng Thumbnail, trước mình có dùng thử cái filter này, bạn cũng thử xem sao nhé:add_filter ( ' ... 4; // .last class applied to every 4th thumbnail } 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Muốn thêm chức năng crop ảnh thumbnail vào WP bạn chèn code sau vào file functions.php:// Standard Size Thumbnailif(false ... ", "1");      }
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: Bạn upload mình file zip có ảnh thumbnail là được rồi, ko cần up cả file theme nếu ko có update gì
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Theme của bạn có hỗ trợ Featured image không? Nếu không bạn cần phải viết code để thêm chức năng Featured image cho theme, ... một mảng mà bạn có thể áp dụng vào code của mình.
+1 phiếu
2 câu trả lời
haicotien: Mình đang dùng plugin Video Thumbnails: https://wordpress.org/plugins/video-thumbnails/. Plugin này không chỉ  ... khác, ví dụ như Vimeo, Facebook, Dailymotion,
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Khi các thumbnail image không hiển thị sau khi bạn chuyển server, mình đoán có thể các đường dẫn ảnh của bạn đã đặt cố ... của mình có thể giúp thumbnail hiển thị, chúc bạn thành công!
+1 phiếu
2 câu trả lời
: Một trong những lý do khiến bài share Facebook của bạn không có ảnh thumbnail hoặc thumbnail không đúng là vì script của ... ://example.com/image.jpg bằng URL ảnh thumbnail là được.
+1 phiếu
2 câu trả lời
Zann: Chào bạn, Bạn có thể dùng plugin Easy Watermark - https://wordpress.org/plugins/easy-watermark/ Sau khi cài và kích hoạt, ... năng làm water mark hàng loạt cho ảnh hiện có. Thử nhé!

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...