Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

thu-thuat - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn có thể dùng shortcode hoặc widget. Ví dụ: https://wordpress.org/plugins/display-posts-shortcode/ Các shortcode như vậy ... cấp các widget và shortcode tương tự, bạn check thử xem
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn thử edit post, tick chọn vào cả parent category (chứ ko phải chỉ tick mình category con) xem có được không
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn dùng CSS sau để custom màu background trang chủ (Nhập vào Theme Options > General > Custom CSS): ... -Classy) > Please upload your background image here.
0 phiếu
3 câu trả lời
Dương Tử Giang: Bạn vào file style.css thêm dòng này:.form-allowed-tags { display:none; }
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn dùng thử đoạn CSS sau nhé, thêm vào phần Theme Options > General > Custom CSS:#top-carousel.full-more. ... ;}#top-carousel.inbox-more {height: 166px !important;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn nên đặt parent cho từng item để làm được điều đó
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như saufunction theme_gallery_defaults( $settings ) {    $settings['galleryDefaults'] ... ;}add_filter( 'media_view_settings', 'theme_gallery_defaults' );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Để thêm bớt các widget khỏi sidebar, bạn hãy vào Appearance > Widgets và lựa chọn sidebar muốn dọn dẹp, sau đó bạn chỉ cần kéo các widget đó ra khỏi sidebar.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Sau khi bạn làm xong, bạn cần biên dịch lại kích thước ảnh đã có. Bạn có thể sử dụng plugin regenerate- ... được điều đó. https://wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Có mà bạn. Khi vào trang Orders, bạn sẽ nhìn thấy nút "Add Orders" ở bên trên tiêu đề của trang. Xem ảnh nhé
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Tốt nhất là bạn nên sử dụng trong functions và sử dụng enqueue google fonts để tránh trường hợp trung fonts khi sử dụng
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, plugin Yoast SEO có thể giúp bạn làm được như vậy.Bạn có thể tải plugin tại link sau: https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Để khắc phục cảnh báo đó, bạn hãy tăng giới hạn cho chỉ số post_max_size trong file php.ini.
0 phiếu
2 câu trả lời
saosangmo: Đây không phải lỗi, đây là cập nhật quan trọng, thường là liên quan tới bảo mật của wordpress. Nếu bạn ko cập nhật thì lỗi này hacker có thể khai thác tự động được.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau<?php$args = [    'post_type' => 'page',    ' ... ('the_content', $content);    echo $content;}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng jquery như này$('form').submit(function() {    // Use this to echo in JS console.   ... .    alert( $(this).attr('action') );});
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpfunction enable_more_buttons($buttons) {  $buttons[] = 'copy';  ... return $buttons;}add_filter("mce_buttons_2", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Dùng code này vào function.php set_post_thumbnail_size( 100, 100 );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Chèn code này vào functions.phpfunction fn_googleMaps($atts, $content = null) {       extract( ... googlemap width="200" height="200" src="[url]"]

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...