Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

tags - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Đọc mấy lần rồi mà vẫn chưa hiểu câu hỏi của bạn. Bạn mô tả lại rõ ràng hơn được không :)
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình đã sửa lại code của bạn, bạn tham khảo và lưu lại để dùng nhé:function get_taxonomy_food_tags( $taxonomy = ' ... Code hiển thị:echo get_taxonomy_food_tags( 'food_tag' );  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy các post theo tag, bạn cần sử dụng custom query, ví dụ như sau:$args = array('tag' => 'your-tag- ... ( $query->have_posts() ) {    }}Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Đơn giản bạn dùng plugin này xem https://wordpress.org/plugins/wp-no-tag-base/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add custom class vào hàm the_tags của WordPress, bạn dùng đoạn code sau nhé, add vào functions.php: ... ; return $html;}add_filter('the_tags','add_class_the_tags',10,1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng code sau:<?phpif(has_tag()){    echo 'this post has tags';    }else {    echo 'no tags sorry';}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: bạn thử đoạn code này :function auto_tag_from_category($p_id) {   $cat_name=array();   $categories= ... true );}add_action('publish_post', 'auto_tag_from_category');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để Add tag selection vào custom post type, bạn dùng fuction sau nhé:function reg_tag() {      ... , 'CUSTOM_POST_TYPE');}add_action('init', 'reg_tag'); 
0 phiếu
2 câu trả lời
hungdq1708: Bạn test thử đoạn code. rồi add vào shortcode nhé.<?php$tags = get_tags( array('orderby' => 'count', 'order' = ... span><?php echo $tag->name; ?></li> 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Ban có thể thay đổi Style, Format của Tag Cloud như sau:add_filter('widget_tag_cloud_args','style_tags');function style_tags($args) { ... > 'list',     );return $args;}
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy toàn bộ tags, bạn dùng code sau nhé:<?$numtags = wp_count_terms('post_tag');echo $numtags;?>
0 phiếu
1 câu trả lời
thiencn: Related Post với nhiều Tag có Plugin rùi mà xem qua đây bác nhé tin tức
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để cho phép thêm HTML Tags trong Comment WordPress, bạn hãy thử thêm đoạn code sau vào file functions.php ... hook to use the functionadd_action('comment_post', 'allow_pres');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để loại bỏ automatic paragraph tags, bạn thử thêm code sau vào file  functions.php xem sao nhé:// Remove automatic ... ', 'wpautop' );remove_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ các post theo tag trong vòng lặp, bạn chỉ cần thêm vào query như sau:// Query_Posts in ... ;  => array(get_tag_id_by_name('private')),);  
+1 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Có 1 plugin tên là WP MediaTagger https://wordpress.org/plugins/wp-mediatagger/ Sau khi cài đặt, bạn vào mục Media Tagger của Dashboard để đặt Tag - hỗ trợ đặt tag đơn, hàng loạt..
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn dùng thử plugin Bulk Move đi, dưới dây là video hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=w53MvjC0-qA
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Thường Tags và Categories chỉ có  mặc định trong Posts. Nếu bạn muốn có cả Tags and Categories trong Page bạn ... xong bạn có thể sử dụng Tags and Categories giống như Posts
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn có thể thử dùng plugin này rất hay: https://wordpress.org/plugins/term-management-tools/ Nó cho phép bạnGộp chung 2 ... dưới dạng bulk (tác động lên nhiều bài viết cùng lúc)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...