Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

tag - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng wp_generate_tag_cloud để làm được điều đóadd_filter('wp_generate_tag_cloud', 'na_tag_cloud',10,1);function na_tag_cloud($string ... -size:.+pt;'/", '', $string);}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình đã sửa lại code của bạn, bạn tham khảo và lưu lại để dùng nhé:function get_taxonomy_food_tags( $taxonomy = ' ... Code hiển thị:echo get_taxonomy_food_tags( 'food_tag' );  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng đoạn code sau, add vào functions.php nhé:add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');//Limit ... 35; //Limit number of tags } return $args;}
0 phiếu
1 câu trả lời
binmaocom: Bạn thử vào đọc tài liệu ở đây xem sao nhé!http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Tag_ParametersNếu không hiểu thì ... ;   $my_query = new wp_query( $args );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sửa như sau:<ul class="inline-list">    <?php        query_posts(' ... ;   wp_reset_query();     ?></ul>
0 phiếu
3 câu trả lời
: Ở đây có code hoàn chỉnh để tạo thêm tính năng tìm kiếm theo tag mà vẫn giữ nguyên tính năng tìm kiếm mặc định của WP, bạn tham khảo:https://gist.github.com/halfempty/5608516
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng code sau:<?phpif(has_tag()){    echo 'this post has tags';    }else {    echo 'no tags sorry';}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Plugin tự động tạo tag đây bạn ơi:https://wordpress.org/plugins/automatic-post-tagger/
0 phiếu
1 câu trả lời
: được bạn nhé, dùng code sau xem sao:<?phpadd_action( 'wp_insert_post', 'update_post_terms' );function ...   wp_set_post_categories( $post_id, $categories );}?>
0 phiếu
2 câu trả lời
hungdq1708: Bạn test thử đoạn code. rồi add vào shortcode nhé.<?php$tags = get_tags( array('orderby' => 'count', 'order' = ... span><?php echo $tag->name; ?></li> 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Ban có thể thay đổi Style, Format của Tag Cloud như sau:add_filter('widget_tag_cloud_args','style_tags');function style_tags($args) { ... > 'list',     );return $args;}
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy toàn bộ tags, bạn dùng code sau nhé:<?$numtags = wp_count_terms('post_tag');echo $numtags;?>
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để hiển thị các tag dưới dạng 1 dropdown menu, bạn chỉ cần dán đoạn mã sau vào vị trí muốn hiển thị ... /></div></noscript> </div></form>
0 phiếu
2 câu trả lời
: Để thêm post count vào tag, đầu tiên bạn mở file functions.php và dán đoạn code này vào:function wpb_tags() ... {background-color:green;color:white;position: relative;padding:2px;}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Thêm nút RSS Subscription vào Tag ArchivesBạn mở tập tin tag.php trong thư mục theme và thêm đoạn mã sau vào  ... /a></p></div>'; ?>
0 phiếu
2 câu trả lời
haicotien: Bạn có thể sử dụng plugin này để giới hạn số tag ở mỗi post: https://wordpress.org/plugins/wp-limit-tags/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
toilatoi: Tag điều kiện cho link post/page navigation trong WordPressĐầu tiên bạn mở file  functions.php và thêm đoạn code dưới đây:/ ... (show_posts_nav()) : ?><?php endif; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để loại bỏ Meta Tag wordpress Bạn thử thêm code sau vào file functions.php nhé: remove_action('wp_head', 'wp_generator');
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...