Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

sql - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Với tên hiển thị trên post, bạn nên làm như sauUPDATE wp_users SET display_name = replace(display_name, @old_user, @new_user);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, trong WordPress có hàm wp_update_post(), bạn có thể sử dụng như sau:$posts = get_posts( array( 'post_type' => ' ... ID, 'post_parent' => 8 ) );}Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: where id > idHienTai. và cho thêm limit nữa
0 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Bạn đổi tên Database trong khi chưa khai báo cập nhật cho CMS. Sau khi đổi tên, bạn cần thay đổi thông tin database ... file config.php và kết nối từ Database User web sang data mới.
0 phiếu
5 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn nên viết thành plugin và cho câu lệnh SQL tạo bảng vào trong activation_ hook của plugin. Ví dụ như sau (thêm ... cho tất cả các lệnh SELECT, UPDATE, INSERT và DELETE 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để hiển thị những người dùng vừa đăng kí, chỉ cần dán đoạn mã bên dưới vào nơi bạn muốn hiển thị những người dùng mới đăng ký: ... , bạn có thể thay thế nó bằng số khác, ở dòng số 2.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Feed Cache của WordPress được lưu trong cơ sở dữ liệu , nó ở trong bảng "options".Bạn có thể sử dụng câu ... nhé.DELETE FROM `wp_options` WHERE `option_name` LIKE ('_transient%_feed_%')
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nguyên nhân gây ra thông báo này là do tồn tại các khoảng trắng trong tập tin được WordPress thông báo lỗi. Sửa ... cũng không được có khoảng trống. Xóa khoảng trắng của file 
–4 phiếu
1 câu trả lời
2ndCapricorn: Trước đây mình đã từng dùng thử nhiều host free, nhưng tất nhiên host free đều không thể đảm bảo cho bạn được tính bảo mật ... và hostinger.vn là những host miễn phí dễ sử dụng cho bạn
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...