Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

slug - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thử cách sau$locations = get_terms( 'location', 'hide_empty=0&orderby=term_group' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy Post Slug, bạn tham khảo đoạn code sau:<?php    public static function getSlug($objectId, $echo = false)  ... ($echo) ? _e($slug) : $slug;    }?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tự động loại bỏ các Stop Word từ slug để tối ưu SEO, bạn hãy thử tham khảo và add đoạn code sau vào ... bạn có thể tìm thêm tại đây: http://www.ranks.nl/stopwords
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: nếu ban đầu web của bạn nằm ở thegioica.com.vn/sobicothì nó vẫn nằm ở đấy, bạn đổi URL trong settings ko ... khảo http://premium.wpmudev.org/blog/how-to-safely-move-wordpress/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn add code sau vào function.php để ẩn edit slug nhé:function hide_all_slugs() {global $post;$hide_slugs ... ($hide_slugs);}add_action( 'admin_head', 'hide_all_slugs'  );
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể thử dùng code này để xóa author trong slug (thêm vào file functions.php):// The first part // ... lại permalink bằng cách vào Settings > Permalinks và nhấn Save Changes
0 phiếu
1 câu trả lời
: Một slug không thể được dùng ở 2 page, nếu bạn đã dùng slug design ở page Job thì không thể dùng nó ở page News nữa.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để thay đổi slug author ở đường dẫn đến profile tác giả bạn có thể thêm code sau vào file functions.php của theme ... và cập nhật lại file .htaccess để tránh gặp lỗi 404.
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Trong wordpress, khi bạn bật tính năng Permalink thì sẽ thu được một URL với đoạn cuối là một slug. Slug có dạng một dãy chữ ... thể thay đổi slug này vì nó chỉ là một liên kết ảo.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...