Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

shortcodes - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào functions.php.add_action( 'init', 'register_shortcodes');function register_shortcodes(){ ...   });  </script>  <?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể tạo shortcode giống như sau:add_shortcode( 'add_fields', 'input_fields' );function input_fields( $atts ) {    ... ;    </form>    <?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình không hiểu rõ lắm ý của bạn, nhưng bạ có thể thử tạo shortcode như sau:function customfields_shortcode( ... thay giá trị "customfield_1" với custom field tương ứng.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo đoạn code sau://Code khởi tạo Shortcodefunction member_check_shortcode($atts, $content = null) { ... trong post:[member]Welcome logged-in user..[/member]
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử dùng code này xem sao:add_action('media_buttons','add_sc_select',11);function add_sc_select(){    global ...  });    </script>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, đề chèn WP_enqueue_scrip bên trong Shortcode, bạn có thể sử dụng như sau:function shortcode_function( ... );}add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_name_scripts' );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme để vô hiệu hóa các kiểu gallery mặc định:add_filter( 'use_default_gallery_style', '__return_false' ); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tham khảo code sau nhé://Khởi Tạo Shortcodefunction show_file_func( $atts ) {  extract( shortcode_atts( ... [show_file file="http://wordpress.taisao.vn/data.html"]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ các shortcode ở riêng trang chủ, bạn dùng đoạn code sau, thêm nó vào functions ... }  return $content;}add_filter('the_content', 'remove_shortcode_from_index');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn add code sau vào chỗ mà bạn muốn hiển thị nhé:<?        global $shortcode_tags; ... pre>"; print_r($shortcode_tags); echo "</pre>";?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Plugin bạn nhé: https://wordpress.org/plugins/shortcodes-ultimate/ cực kì nhiều shortcode, trong đó có dropcap
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thực thi shortcodes trong phần tóm tắt sản phẩm bạn thử thêm đoạn code dưới đây vào file functions.phpif (! ... ($post->post_excerpt))) . '</div>';}}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thêm Twitter Bootstrap CSS trong wordpress sử dụng Shortcodes, bạn dùng WordPress Twitter Bootstrap CSS  ... -plugins/wordpress-shortcodes-demo/    
0 phiếu
1 câu trả lời
: Sử dụng WordPress shortcodes ngoài Editor cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng fucions do_shortcode():Ví dụ:echo do_shortcode('[myshortcode]');
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...