Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

shortcode - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 25 Tháng 5, 2016 bởi Cường
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: WooCommerce không cung cấp shortcode nào như vậy. Bạn phải tự viết một cái thôi. Đây là một shortcode mà mình viết, bạn có thể ... này mình nghĩ đơn giản, bạn có thể làm được ;) )
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn cần viết shortcode đúng chuẩn là return chuỗi kết quả, tức là thay vì echo bạn phải return:function create_shortcode() { return "Hello World!"; }
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào functions.php.add_action( 'init', 'register_shortcodes');function register_shortcodes(){ ...   });  </script>  <?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình không hiểu rõ lắm ý của bạn, nhưng bạ có thể thử tạo shortcode như sau:function customfields_shortcode( ... thay giá trị "customfield_1" với custom field tương ứng.
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Dùng thử code này vào function.php add_filter('widget_text','do_shortcode');
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Tạo shortcode vào functions.phpfunction youtube($atts) {        extract(shortcode_atts( ... value="http://www.youtube.com/watch?v=1aBSPn2P9bg"]
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn đoạn code này vào function.php để tạo shortcode function html5_audio($atts, $content = null) { extract(shortcode_atts(array( ... ://your-site/videos/your-video.mp3 là link bài hát
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng get_term_link()ví dụ:$taxonomy = 'news';$terms = get_terms( $taxonomy, '' );if ($terms) {   foreach($terms ... count . ' post(s). </p> ';   }}
0 phiếu
1 câu trả lời
Nhu Pham: - Giả sử có shortcode như thế này: //Khởi tạo hàm cho shortcode function my_shortcode() { return "Xin chào buổi sáng. Đây ... ' ); - Bạn chèn shortcode chỗ nào tùy bạn muốn nha.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo đoạn code sau://Code khởi tạo Shortcodefunction member_check_shortcode($atts, $content = null) { ... trong post:[member]Welcome logged-in user..[/member]
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử dùng code này xem sao:add_action('media_buttons','add_sc_select',11);function add_sc_select(){    global ...  });    </script>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, đề chèn WP_enqueue_scrip bên trong Shortcode, bạn có thể sử dụng như sau:function shortcode_function( ... );}add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_name_scripts' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo shortcode chèn PDF vào post, mình có làm để chèn file PDF xem trực tiếp trên Google DOC, bạn tham khảo ... 700px"]http://static.fsf.org/common/what-is-fs-new.pdf[/pdf
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tham khảo code sau nhé://Khởi Tạo Shortcodefunction show_file_func( $atts ) {  extract( shortcode_atts( ... [show_file file="http://wordpress.taisao.vn/data.html"]
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Bạn ko phân trang bằng dùng shortcode nhé.Tự code lấy sản phẩm ra rồi phân trang thôi.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn thử dùng đoạn code dưới đây để tạo shortcode HTML5 nhé:Code khai báo shortcode:function html5_audio($atts, $content = ... "autoplay" preload="auto" loop="loop" controls=""]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể thử sử dụng code dưới đây nhé:Add code vào functions.php: function shortcode_screenshot($atts, $content = ... .com" alt="Your Alt" width="200" height="200"]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để tạo Shortcode bạn thử sử dụng code sau nhé:Trong Functions.php:function html5_video($atts, $content = null) {  ... /videos/your-video.mp4" width="720" height="480"]
0 phiếu
2 câu trả lời
tranmanh: tất ả shortcode đều không chạy được thì bạn hãy kiểm tra lại code của mình trước. test lại xem có lỗi ở đâu không.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...