Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

search - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để lọc các page con ra khỏi kết quả search, bạn có thể thử code sau:// search filterfunction fb_search_filter( ... ; return $query;}add_filter( 'pre_get_posts', 'fb_search_filter' );
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Để thay đổi URL trang kết quả tìm kiếm như vậy, bạn có thể thử thêm code này vào file functions.php:function ... ]+) [NC]RewriteRule ^$ /search/%1/? [NC,R,L]
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để sử dụng Amazon CloudSearch trong WordPress, bạn có thể dùng plugin Lift: Search for WordPress: https://wordpress.org/plugins/lift-search/
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để hiển thị số lượng kết quả tìm kiếm dưới dạng Search Result for - 50 Articles , bạn có thể làm như sau:Tìm trong file ... . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?></h2>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn có thể tham khảo functions sau:function change_wp_search_size($queryVars) {    if ( isset($_REQUEST['s']) ) ... '); // Hook our custom function onto the request filter
+1 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Bạn có thể dùng plugin này: https://wordpress.org/plugins/simply-exclude/screenshots/ Nó cho phép bạn chọn phạm vi hiển thị ... , Front/home page , Search result, Feed. Have fun!

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...