Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

search - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 25 Tháng 12, 2016 bởi vienleuy Mới vào nghề (160 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn thêm tham số vào lời gọi wp_nav_menu để thêm HTML vào menu. Xem codex: https://codex.wordpress.org/Function_Reference ... ;Search Icon</span></li></ul>'  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để bỏ các kết quả search từ trong page, bạn có thể sử dụng functions saufunction remove_pages_from_search ... ('init', 'remove_pages_from_search');Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để search cho Custom Posts Type của bạn, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:<input type="hidden" name=" ... submit" id="searchsubmit" value="Search" /></form> 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, hãy thử sử dụng code sau nhé:<?phpadd_filter('posts_orderby','my_sort_custom',10,2);function my_sort_custom( ... "posts.post_title ASC";    return  $orderby;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, đề chèn Search From vào trong Menu WordPress, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:add_filter('wp_nav_menu_items', ' ... là tên menu của bạn nhé.Chúc bạn thành công! 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo đoạn code dưới đây nhé:/** * Setup a custom hook before the second post on the search ... '<div> Div Duoc Them Vao </div>';} );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị Search Query trong Search Box, bạn sử dụng code sau:<form method="get" id="searchform" action="< ... thể chỉnh sửa lại HTML theo ý bạn nhé.Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để  search theo title bạn có thể sử dụng đoạn code sau nhé:function __search_by_title_only( $search ... ( 'posts_search', '__search_by_title_only', 500, 2 );
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Nếu bạn muốn dùng plugin thì bạn có thể dùng thử https://wordpress.org/plugins/google-custom-search/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng đoạn code sau nhé: <?php    $refer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];  ... ;    echo $search_terms;    };?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Bạn dùng mấy cái plugin search đi.thử cái search everything hay cái khác.chứ code cũng vất lắm.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt:  1. Relevanssi pluginPlugin Relevanssi là không tương thích với WPML hoặc BuddyPress.https://wordpress.org/ ... Everythinghttps://wordpress.org/plugins/search-everything/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn có thể sử dụng CSS transition để thay đổi độ rộng của hộp tìm kiếm. Ở đây mình có HTML với CSS để tạo search form ... rgba(81,167,232,0.5);    outline: none;}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Breadcrumb là một tính năng của các webpage, nó cho phép bạn định nghĩa một số liên kết nhằm giúp công ... -classics" itemprop="url">Classics</a></div>
0 phiếu
3 câu trả lời
: Một plugin cũng khá là lâu đời rồi chứ cũng không mới mẻ gì nữa. Plugin này có công dụng bổ sung thêm nhiều tính ... sánh được với Relevanssi.Mình vẫn chưa hiểu đoạn này cho lắm 
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thêm search form cho một wp_nav_menu, bạn có thể thêm đoạn code dưới đây trong file functions. ... }Sau đó nhớ đổi MENU-NAME thành tên menu.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress, mở file functions.php của bạn và thêm vào ... cách thay đổi các giá trị trong các biến mảng.  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để tắt tính năng search mặc định của wordpress, bạn thử add code sau vào file functions.php nhé:function fb_filter_query( $query ... ', create_function( '$a', "return null;" ) );

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...