Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

rss-feed - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào function.php   function disableFeed() {         wp_die(__('< ... ', 1); add_action('do_feed_atom', 'disableFeed', 1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: bạn dùng thử code dưới đây, nó sẽ hiển thị RSS vào phía dưới của tất cả các post:function promote_feed($content ... <?php    }}add_filter('the_content','promote_feed');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị các new feeds bên ngoài trong WordPress, bạn có thể sử dụng đoạn code sau:<?php include_once(ABSPATH. ... ');wp_rss('https://example.com/feed/', 5); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: link http://dantri.com.vn/feed 404 mà bạn, ko phải là feed để nó chạy bạn thử http://dantri.com.vn/trangchu.rss
0 phiếu
3 câu trả lời
: wp pipes nhé bạn. Hướng dẫn tại đây http://wp-pipes.com/huong-dan-su-dung-wp-pipe-toan-tap/ Một trang demo http://eva360.xyz/
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: WordPress là một trong những hệ thống quản lý nội dung (CMS) tốt nhất hiện nay. Đôi khi bạn có thể muốn tạo ... Bạn có thể thay đổi thông báo cho phù hợp hơn. 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để redirect WordPress Feeds đến FeedBurner mà không dùng plugins, bạn cần phải add thêm code vào file .htaccess như sau:< ... [R=302,NC,L]</IfModule>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
2 câu trả lời
: Hiển thị đầy đủ feedburner count bạn thử thêm code này vào functions.php xem:function feed_subscribers(){      ... 24 hour cache        echo $count;}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để hiển thị số lượng người đọc RSS Feedburner trung bình mỗi tuần, bạn hãy thử thêm đoạn code sau vào filde functions.php: ... ');echo "I have ".$nb." RSS readers";?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để hiển thị RSS Twitter mà mình yêu thích vào website wordpress bạn tham khảo code sau đây xem sao nhé:<?php  ... này bằng đường dẫn đến Favorite Twitter của bạn.  
–1 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Cái này nằm trong trang Settings > Reading mà
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh thu nhỏ cho mỗi bài viết trong RSS Feed ... afublog_them_hinh_thu_nho_trong_rss');add_filter('the_content_feed', 'afublog_them_hinh_thu_nho_trong_rss');
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...