Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

remove - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để bỏ các kết quả search từ trong page, bạn có thể sử dụng functions saufunction remove_pages_from_search ... ('init', 'remove_pages_from_search');Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn thử dùng code sau đây xem, thêm vào functions.php:remove_filter('comment_text', 'make_clickable', 9);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ các thẻ HTML từ the_terms, bạn dùng theo cách sau nhé:add_filter('the_terms', ' ...    return strip_tags($them_list);}Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để loại bỏ Theme Editor Submenu, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào functions.php: <?phpfunction ... ;}add_action('_admin_menu', 'remove_editor_menu', 1);?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để loại bỏ khoảng trắng sau khi Functions wordpress thực hiện, bạn thử sử dụng code nay` xem:<?php echo preg_replace('/>\s+</m', '><', your_functions() ); ?>
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...