Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

redirect - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn đoạn code này vào index.php xemif($_SERVER["HTTPS"] != "on"){header("Location: https://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);exit();}
0 phiếu
1 câu trả lời
haicotien: Mình thấy chuyển site từ http://www.example.com sang http://www.example.com/test/ có vẻ không ổn lắm, dễ nhầm lẫn, ... copy thư mục content sang và sử dụng plugin để chuyển database.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để Redirect đến page sau khi đăng kí, bạn tham khảo đoạn code sau:function registration_redirect() ... ' );}add_filter( 'registration_redirect', 'registration_redirect' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng đoạn code mình sửa này xem sao:RewriteCond %{HTTPS} !^on$RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wc-api/ ... index\.php$RewriteRule (.*) https://example.com/$1 [R,L]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào ban, bạn thử đoạn code sau xem sao:add_action( 'init', 'blockusers_wordpress' );function blockusers_wordpress() {    ... ;     }}Add vào functions.php nhé bạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để redirect trang chủ đến các trang blog post ngẫu nhiên, bạn thử đoạn code sau nhé:<?php if ( ...     wp_redirect(get_permalink());    }}?>
0 phiếu
2 câu trả lời
binmaocom: Chào bạn. Bạn có thể sử dụng đoạn code sau:<?php add_action('comment_post_redirect', 'redirect_to_thank_page'); // Redirect to ...    return 'http://you_url.com';  }
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để redirect dến post sau khi publish, bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào functions.php nhé:add_filter(' ...   }        }    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng code sau nhé:if ( (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] != 'logout') || (isset ... ;       exit();        }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng đoạn code sau để Redirect trang home đến bài post đầu tiên nhé!<?phpif (have_posts() ...     wp_redirect(get_permalink());    }}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng đoạn code sau nhé:function redirect_to_post(){    global $wp_query;  ...    } add_action('template_redirect', 'redirect_to_post');
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Plugin bạn cần nè: https://wordpress.org/plugins/affiliate-link-manager/
0 phiếu
1 câu trả lời
haicotien: Đây là một số plugin redirect trong WordPress, bạn có thể tham khảo:Redirection: https://wordpress.org/plugins/ ... Redirects: https://wordpress.org/plugins/simple-301-redirects/
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để chuyển hướng bài viết đến tên miền mới, bạn cần chỉnh sửa tập tin .htaccess ở tên miền cũ của bạn, hãy thử xem đoạn ... (.*)http://www.newsite.com/$1 [R=301,L]# END WordPress
0 phiếu
2 câu trả lời
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...