Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

post-type - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, để lấy ra giá trị đó, bạn có thể tham khảo sử dụng hook get_queried_object(). Hook này sẽ lấy ra thông tin của page hiện tại.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo đoạn code sau:function wpse20150812_jetpack_publicize_support() {    add_post_type_support( ... ');Thêm vào functions.php nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Mình cũng tìm kiếm thấy trên WordPress có cách làm như sau:<?phpglobal $wp_query;$curauth = $wp_query->get_queried_object(); ... ID, và thay đổi cả post_type.Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đếm số post lấy theo User ID , post_type sử dụng count_user_posts, bạn thao khảo cách sau:echo count_user_posts( ... được ID của User, và thay thế vào "USERID" nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tham khảo đoạn code sau, add vào functions.php nhé:add_action('init','remove_thumbnail_support');function ... type của bạn vào "POST_TYPE".Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để giới hạn kết quả tìm kiếm cho các post type cụ thể trong WordPress, mở file functions.php của bạn và thêm vào ... cách thay đổi các giá trị trong các biến mảng.  
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Mình nghĩ bạn nên sử dụng thêm tham số $post và check $post->post_type trong switch() hơn là cứ lặp ... break;    }     return $content;}
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn có thể dùng code sau để kết quả tìm kiếm xuất ra tất cả các post type:<?phpfunction ... return $query;}add_action('pre_get_posts', 'pippin_include_post_types_in_search');?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Có 2 cách để giới hạn số lượng revision cho từng post:Cách 1, thêm đoạn này vào file wp-config.phpdefine( ' ... dùng plugin này: https://wordpress.org/plugins/revision-control/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Giải thích thì hơi khó, nhưng trong WordPress thì các post type mặc định chính là Post và Page đó. 2 thằng đó có cùng 1 kiểu dữ ... .) để quản lý các post type này Dễ hiểu đấy chứ :D
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...