Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

post-editor - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
saosangmo: Bạn cần phải verify email thì Wordpress mới chuyển nút đó thành đăng bài được.
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Trong action cuả form bạn sử dụng hàm wp_insert_post để tạo post nhé. Trang web tham khảo: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_insert_post
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm HTML vào Feature Image trong Post Editor (Feature Image Metabox) bạn sử dụng code sau nhé:add_filter( ... be displayed within the feature image box.</p>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng code này xem nhé:add_action('post_updated', 'prefix_on_update_author', 10, 3);function prefix_on_update_author( ... có thể add code vào đây.    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để ẩn Post View và Post Preview, bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào funtions.php: ... posttype_admin_css' );add_action( 'admin_head-post.php', 'posttype_admin_css' );
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn xem http://wordpress.taisao.vn/2763/xuong-dong-br-trong-tinymce xem có giúp đc bạn ko?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để bỏ edit, view, trash và quick edit links bên trong Post Admin, bạn add code sau nào fuctions.php nhé:add_filter( ' ... inline hide-if-no-js'] );    return $actions;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn add code sau vào function.php để ẩn edit slug nhé:function hide_all_slugs() {global $post;$hide_slugs ... ($hide_slugs);}add_action( 'admin_head', 'hide_all_slugs'  );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để thay đổi chiều của của WYSIWYG editor, bạn dùng cách sau nhé:add_action('admin_head', 'content_textarea_height');function ... ;     ';}Add vào Functions.php nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Bạn dùng ctrl + enter nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Xin chào! Bạn có thể chuyển sang thẻ Media Library > Creat Gallery > Sau vài thao tác add / move là bạn có ... box,  Jetpack, ... ) Gallery sẽ lung linh hơn.
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn tham khảo http://wordpress.taisao.vn/2379/plugin-wiris-editor-plugin-viet-cong-thuc-toan-cho-wordpress?show=2379#q2379Bạn ... của author:http://www.wiris.com/plugins/docs/wordpress
0 phiếu
2 câu trả lời
thebao1801: Cái wiris này công đoạn cài đặt khó khăn lắm bạn, trước mình có cài rồi, sau 1 hồi mò mẫm, sữa file thì mới ... latex equation editor   kèm WP latex để hiển thị phép toán. 
+1 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Nó là 1 Option ẩn thôi, bạn vào Post edit > Screen Options > đánh dấu hoặc bỏ dấu kiểm trong mục "Enable full-height editor and distraction-free functionality." để bật / tắt. Cheer.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để tắt tính năng full chiều cao của post editor (phần soạn thảo nội dung của post), đơn giản bạn chỉ ... Enable full-height editor and distraction-free functionality' là được.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để vô hiệu hoá Automatic formatting trong WordPress post, bạn có thể thử dùng code sau trong file functions.php  ... 'wptexturize');add_filter('the_content', 'my_formatter', 99);
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thay đổi background cho phần soan thảo văn bản trong Post nơi mà chúng ta viết nội dung trong các Post, bạn có thể ... Word Count plugin: https://www.youtube.com/watch?v=XL-wl7nqU_w
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để tạo tin nhắn như bạn muốn ở màn hình post editor, bạn có thể thêm đoạn code sau vào tập tin ... --><?php}add_action( 'edit_form_after_title', 'wptutsplus_text_after_title' );
0 phiếu
1 câu trả lời
munhaudau: Bác có thể thêm nút next page vào post editor của WordPress bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php ... ));    }    return $mce_buttons;}
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để giảm độ dài phần excerpt trong post editor bạn có thể sử dụng đoạn code sau:<?phpfunction new_excerpt_length ... return 20;}add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');?>

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...