Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

post-content - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng page_on_front để lấy ra$front_page_id = get_option('page_on_front');và dùng get_post_field().$content = get_post_field('post_content', $front_page_id );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để cài đặt Feature  image mặc định cho các post theo Category, mình có một cách như sau, tuy nhiên vẫn phải hơi ... <?php }   endif;} ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo cách sau:<?phpfunction removeAccents($str) {    $utf8 = array('Ä' => 'Ae', ... >Bạn hãy chọn lọc và sửa lại các kí tự nếu muốn nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể publist post bằng code theo cách sau:function wpmix_publish_post() {    global $user_ID; ... ;);    $post_id = wp_insert_post($new_post);}
0 phiếu
1 câu trả lời
haicotien: Bạn có thể sử dụng plugin để hiển thị bài viết theo dạng lưới, như thế dễ tùy chỉnh hơn, ví dụ như plugin Content Views​, Post Grid, WP Ultimate Post Grid, ...
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thiết lập kích thước mặc định cho embedded content, bạn sử dụng đoạn code sau và add vào ... return $embed_size; } add_filter('embed_defaults', 'wps_embed_size');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, Để bọc những hình ảnh bằng custom HTML, bạn tham khảo đoạn code sau nhé:function filter_images( ... }add_filter('the_content', 'filter_images');Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy Post Content bên ngoài Loop của WordPress, thì bạn làm cách sau://Get Page Content$page_id ... ;$post_object = get_post( $post_id );echo $post_object->post_content;
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo Meta Description tự động từ content của post, bạn thử add đoạn code sau vào functions.php nhé: ... ='$meta' />";}add_action('wp_head', 'create_meta_desc');
0 phiếu
3 câu trả lời
Zann: Bạn dùng plugin bảo vệ content đi, có nhiều mà. Ví dụ: https://wordpress.org/plugins/wp-content-copy-protector/ https:// ... cho copy người ta cũng có cả tỷ cách để copy nhé -__
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để làm như vậy, bạn thử xem đoạn code sau: <?php    $gallery_shortcode = '';    print apply_filters ... biến lưu dữ liệu của post bạn nhé.Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để thay thế nội dung của wordpress bằng cách sử dụng lệnh trong mySQL, bạn sử dụng lệnh sau nhé:UPDATE wp_posts SET ... com', 'www.new-website.com' );Chúc bạn thành công.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...