Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

plugin - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau: Đưa uid vào trong 1 option rồi sử dụng Settings API để tạo 1 trang admin để quản lý option đó.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, với việc sử dụng 1 child theme, bạn chỉ có thể đặt 1 chút custom code vào file functions. Còn với Mu-plugin, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý 1 project.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể dùng plugin organizer để làm được điều đó. Bạn có thể tải về tại đây: https://wordpress.org/plugins/plugin-organizer/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng plugin sau để chạy nhiều theme trên 1 domain: https://wordpress.org/plugins/jonradio-multiple-themes/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo 5 plugin dưới đây1. Yet Another Related Posts Plugin2. Contextual Related Posts3. ... for WordrPress4. Yuzo Related Posts5. Inline Related Posts
0 phiếu
1 câu trả lời
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời
Dương Tử Giang: Tài khoản của bạn có phải quyền admin ko
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy thêm đoạn mã dưới đây vào file functions.php để làm được điều đóadd_filter( 'jpeg_quality', create_function( '', 'return 100;' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, để làm được như thế thì khi bạn tạo post, ban hãy gán post đó vào 1 category. Sau đó bạn hãy vào ... tất cả danh sách các post thuộc category này sẽ được hiển thị.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin này: https://wordpress.org/plugins/voice-search/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị admin.B2. Nhấn chọn Photo Albums > Moderate PhotosB3. Hãy sao chép ... khi hoàn thànhB6. Nhấn View post để xem kết quả. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Với plugin Show Disk Usage Chart, bạn có thể dễ dàng quản lý toàn bộ các tập tin với dạng biểu đồ. Bạn có thể tải plugin đó tại đâyhttps://wordpress.org/plugins/disk-usage-sunburst/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn hãy tham khảo sử dụng plugin https://wordpress.org/plugins/wp-notification-center/  để dễ dàng quản lý các messages.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo 7 admin theme miễn phí sau1. Blue Admin2. Tamed Admin Theme3. Slate Admin ... Reimagined Admin6. Admin Color Schemer7. White Label CMS 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin sau : https://wordpress.org/plugins/pipdig-snapcode-widget/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn dùng plugin này có thể chèn 7 widget khác nhau liên quan đến album ảnh vào sidebar, gồm: Album Navigator ... 1 slideshow, bạn có thể sử dụng widget Sidebar Slideshow.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin sau để thêm email template vào trang wordpress: https://wordpress.org/plugins/email-templates/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, nếu bạn dùng plugin Wordpress SEO thì bạn có thể sử dụng đoạn code này để ẩn plugins trong ... remove_menu_page('cctm');}add_action('admin_init', 'hide_cctm'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Album Admin > Create New ... sửa ảnh sau khi bạn hoàn thành việc upload ảnh vào album 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Settings > Do a quick initial ... Actions..B6. Dưới đây là 1 ví dụ với table: Sizes 

3,520 câu hỏi

3,901 câu trả lời

785 bình luận

1,127 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...