Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

plugin - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời
munhaudau: Bạn thử cài thủ công xem: vào Plugins> Add New> Select plugins package from your computer rồi chọn Upload để tải plugin lên từ máy tính.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau: Đưa uid vào trong 1 option rồi sử dụng Settings API để tạo 1 trang admin để quản lý option đó.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, với việc sử dụng 1 child theme, bạn chỉ có thể đặt 1 chút custom code vào file functions. Còn với Mu-plugin, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý 1 project.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn có thể dùng plugin organizer để làm được điều đó. Bạn có thể tải về tại đây: https://wordpress.org/plugins/plugin-organizer/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng plugin sau để chạy nhiều theme trên 1 domain: https://wordpress.org/plugins/jonradio-multiple-themes/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo 5 plugin dưới đây1. Yet Another Related Posts Plugin2. Contextual Related Posts3. ... for WordrPress4. Yuzo Related Posts5. Inline Related Posts
0 phiếu
1 câu trả lời
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời
Dương Tử Giang: Tài khoản của bạn có phải quyền admin ko
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy thêm đoạn mã dưới đây vào file functions.php để làm được điều đóadd_filter( 'jpeg_quality', create_function( '', 'return 100;' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, để làm được như thế thì khi bạn tạo post, ban hãy gán post đó vào 1 category. Sau đó bạn hãy vào ... tất cả danh sách các post thuộc category này sẽ được hiển thị.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin này: https://wordpress.org/plugins/voice-search/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị admin.B2. Nhấn chọn Photo Albums > Moderate PhotosB3. Hãy sao chép ... khi hoàn thànhB6. Nhấn View post để xem kết quả. 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Với plugin Show Disk Usage Chart, bạn có thể dễ dàng quản lý toàn bộ các tập tin với dạng biểu đồ. Bạn có thể tải plugin đó tại đâyhttps://wordpress.org/plugins/disk-usage-sunburst/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn hãy tham khảo sử dụng plugin https://wordpress.org/plugins/wp-notification-center/  để dễ dàng quản lý các messages.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo 7 admin theme miễn phí sau1. Blue Admin2. Tamed Admin Theme3. Slate Admin ... Reimagined Admin6. Admin Color Schemer7. White Label CMS 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin sau : https://wordpress.org/plugins/pipdig-snapcode-widget/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn dùng plugin này có thể chèn 7 widget khác nhau liên quan đến album ảnh vào sidebar, gồm: Album Navigator ... 1 slideshow, bạn có thể sử dụng widget Sidebar Slideshow.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng plugin sau để thêm email template vào trang wordpress: https://wordpress.org/plugins/email-templates/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, nếu bạn dùng plugin Wordpress SEO thì bạn có thể sử dụng đoạn code này để ẩn plugins trong ... remove_menu_page('cctm');}add_action('admin_init', 'hide_cctm'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sauB1. Đăng nhập vào trang quản trị adminB2. Nhấn chọn Photo Albums > Album Admin > Create New ... sửa ảnh sau khi bạn hoàn thành việc upload ảnh vào album 

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...