Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

page - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 12 Tháng 1 bởi Lý Bí Mới vào nghề (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: thế thì chắc sidebar đó được thiết kế để không hiện ở trang chủ? Bạn xem lại cấu hình của theme nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu câu hỏi của bạn. Trang category khác với một page tạo bởi visual composer. Với một trang tạo bằng ... bài viết. Bạn có thể diễn tả lại câu hỏi được không?
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng get_post_galleries_images() như saufunction na_get_gallery_image_urls( $post_id, $number = false ) { ...     }    } }
0 phiếu
1 câu trả lời
Dương Tử Giang: WP cũng tạo những cái đó bằng code nên ta cũng hoàn toàn có thể, bạn có thể tham khảo hàm https://codex.wordpress.org/ ... đổi post_type hợp lý để có thể insert dc nhiều post type khác
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Bạn copy html vào 1 file PHP và để dòng trên cùng là dc
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau<?php$args = [    'post_type' => 'page',    ' ... ('the_content', $content);    echo $content;}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào function.php   add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_id', 5);    ...    echo $id;    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn không được sử dụng Action trong form, bạn thử sửa lại đoạn code như sau xem sao:if(isset($_POST["name" ... type="submit" value="submit" name="submit_btn"></form>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo page Options, bạn thử sử dụng đoạn code dưới đây:function wd_custom_settings(){    ... 'wd_custom_settings');Bạn thêm code vào functions.php nhé: 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn thử sử dụng code sau đây vào functions.php:function get_posts_page_url() {    if('page' == ...    }    return $posts_page_url;}  
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, để làm được điều đó, bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php.if (isset( ... ; update_post_meta($new_page_id, '_wp_page_template', $new_page_template);  }}}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tùy biến wp_link_page(), bạn có thể tham khảo đoạn code sau, và tùy biến html theo ý của bạn nhé:<?phpglobal $page, ... '%',    'echo' => 1 ));  ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để kiểm tra, bạn dùng như sau:is_page() : Hàm này kiểm tra xem có phải là Page hay không. ... thể xem thêm tại đây: https://codex.wordpress.org/Conditional_Tags 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để trả về ID của parent page nếu page đó có parent, bạn dùng code sau:function is_subpage() {    ... ;       return false;    }} 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại trừ các Page đó, bạn sử dụng đoạn code sau:add_action( 'pre_get_posts' ,'exclude_this_page' );function ... page mà bạn muốn ẩn nhé.Add code vào functions.php.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để làm điều này, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:add_action( 'admin_init', 'hide_editor' );function hide_editor() { ... tên file Template của bạn cho đúng nhé. Dòng số 7.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình có đoạn code sau đây để bạn có thể hiện thị toàn bộ các Page, và loại bỏ các Page mà không có content ... )));}Code PHP hiển thị: <? wps_wp_list_pages(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ comment count column, bạn sẻ dụng đoạn code sau trong functions.php nhé: ... ; return $defaults;}add_filter('manage_pages_columns', 'remove_pages_count_columns');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, vấn đề này trước mình cũng làm nên chia sẻ cho bạn đoạn source code sau nhé, bạn chỉ cần add vào functions.php. ... thay đổi các CSS theo ý thích của bạn.Chúc bạn thanh công!

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...