Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

media - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn hãy thử sử dụng đoạn code sau nhé:add_action( 'add_meta_boxes',   'my_test_metabox' );function my_test_metabox() {  ...   }      }    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng wp_get_image_editor function.Ví dụ:$image = wp_get_image_editor( 'cool_image.jpg' );if ... tại đây: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_get_image_editor
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử dùng code này xem sao:add_action('media_buttons','add_sc_select',11);function add_sc_select(){    global ...  });    </script>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử chèn code sau đây để ẩn các button nhé:function myAttachmentFields($form_fields, $post) {    // ... ('attachment_fields_to_edit', 'myAttachmentFields', 11, 2 ); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị EXIF (Exchangeable image file format) metadata của hình ảnh trong Media Library, bạn tham khảo ... ];       }    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để loại bỏ Image Size trong Media Upload, bạn dùng code dưới đây nhé:function remove_image_size( ... ;   add_filter('image_size_names_choose', 'remove_image_size');
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để ẩn nút Add Media đối với những thành viên không phải là admin, bạn thêm code sau vào file functions.php:function ... được quyền thực hiện, ví dụ như edit pages chẳng hạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để có thể upload định dạng SVG, bạn sử dụng code sau nhé:function wps_mime_types( $mimes ){  ...   return $mimes;}add_filter( 'upload_mimes', 'wps_mime_types' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị tất cả hình ảnh được upload bởi một Author nhất định bạn có thể sử dụng Query như sau ... attachment');$query = new WP_Query( $args );Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để list toàn bộ những ảnh trong Media Library chưa được attach, bạn có thể dùng code sau đây:function ... để gọi function đó ra:<? get_attachment_files(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn muốn hiển thị thêm 1 cột trong Media Library, bạn hãy add đoạn code sau vào fuctions.php nhé:function wh_column( ... cách sửa đoạn nội dung này: "Dimensions (w, h)". 
0 phiếu
1 câu trả lời
Ngô Gấu: Tự động cắt ảnh ra thành nhiều size khác nhau để phù hợp hiển thị đẹp hơn k bị méo. Có nghĩa là ở khu vực nào ảnh cũng hiện đẹp. Cứ yên tâm mà dùng bạn à
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử add đoạn code sau đây vào functions.php nhé:function my_files_only( $wp_query ) {    if ( ... ; }    }}add_filter('parse_query', 'my_files_only' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để re-attach các file media ở library vào post, bạn thử add code sau vào functions.php nhé: add_filter(" ... ;   <?php        }}
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Không có plugin nào giúp bạn việc đó, nhưng bạn có thể làm theo cách sau: http://wordpress.taisao.vn/1806/cach-dong-goi-wordpress-quickstart?show=1806#q1806
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: trước đây mình dùng plugin WP Smush.it sử dụng API của Yahoo, nhưng hình như bây giờ API đó ko chạy ổn nữa (not sure). ... mobile và retina. Nhược điểm là chỉ làm việc với post và page
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để thay đổi tên của Image và Media trong Wordpress, bạn có thể sử dụng Media File Renamer pluginPlugin này sử dụng rất ... tìm hiểu thêm các chức năng này trong Settings File Renamer
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn dùng  Remote Media Libraries plugin nhé, đây là video hướng dẫn sử dụng plugin này, bạn tham khảo nhé: https://www.youtube.com/watch?v=jCqrKwYPZiI
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để quản lý Media upload theo user trong wordpress, bạn thử dùng  WP Users Media plugin. Plugin này sẽ  ... user các tập tin media mà họ đã tải lên.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...