Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

login - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời
Dung Pham: Bạn vào phpmyadmin trong website của bạn tìm đến bản wp-users nhấp vào và đổi giá trị của cột user_pass thành : ... user như cũ và pass là 123456 nhé.Chúc bạn thành công
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể thử dung plugin này Login LockDownLogin Lockdown  ghi nhận lại những địa chỉ IP và thời gian mỗi khi có một sự ... từ những IP thuộc dải IP tương ứng mà LL nhận định được
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dung thử plugin này Sidebar LoginSau khi cài được và active bạn vào phần widget và kéo thả Sidebar Login và vị trị bạn muốn hiển thị 
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể thử đoạn code này trong functions.phpfunction loginLogo() {    echo '<style type="text/ ... 'loginLogo');Thay đổi thành tên file ảnh bạn muốn đổi
+1 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: Bạn có thể dùng wordpress plugin này để đăng nhập bằng facebook, google... https://wordpress.org/plugins/oa-social-login/
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể dùng  Custom Login CustomizerSau khi kích hoạt plugin bạn có thể thay đổi giao diện bằng cách vào ... ).Chọn màu sắc cho chữ.Thêm tùy chỉnh CSS. 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đăng nhập bằng Email của User bạn hãy thử chèn đoạn code sau vào functions.php nhé:add_action( ' ... ;   $username = $user->user_login;    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể là do Permission, bạn thử xem các setting permission chính xác tại đây:https://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions
0 phiếu
2 câu trả lời
Hải Quảng: Mình đang dùng next login facebook, khá tốt
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị Login Form của WordPress, bạn chỉ cần sử dụng hàm sau:<?php          ... ;?>Đặt ở nơi mà bạn muốn hiển thị Login Form nhé.
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Tức là bạn muốn tách phần user login ra khỏi admin login? Có rất nhiều plugin giúp bạn làm điều đó, trong ... codecanyon.net/item/user-profiles-made-easy-wordpress-plugin/4109874 ($29)
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Đoạn code này sẽ giúp bạn thay đổi title attribute của logo đăng nhập. Bạn chỉ cần tùy chỉnh nội dung ... text'; } add_filter('login_headertitle', 'custom_login_title'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php xem có được không:add_action("login_form", "kill_wp_attempt_focus_start ... kill_wp_attempt_focus_end() {    ob_end_flush();}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nếu muốn thêm một message ở trên form login/register, đầu tiên bạn nên tạo 1 child theme để khi bạn có thay đổi gì nó ... ); ?></li></ul></div><?php}}
+1 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: hehe, taisao.vn không dùng WordPress nên sẽ không có cách tương tự. Bạn có thể dùng plugin này https://wordpress.org/plugins/theme-my-login/ để tạo trang đăng nhập đăng ký tùy ý ;)
0 phiếu
1 câu trả lời
metoo: Để thêm form login trong sidebar với Wordpress bạn có thể dùng  Sidebar Login plugin, bạn có thể tham khảo ... dụng tại đâyhttps://www.youtube.com/watch?v=FTkAJsjqx-U
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để tự động đăng nhập và chuyển hướng đến trang khác, bạn thử tham khảo code sau đây xem. // Auto login and ... ) );  exit;}add_action( 'user_register', 'auto_login_new_user' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để ẩn quảng cáo, khi đăng nhập vào wordpress, bạn có thể xem đoạn code sau nhé.if (!is_user_logged_in()) {2// Insert Adsense (or whatever) code here.} 
+1 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Làm thế nào để xử lý phiên người dùng của user? Đây là một trong những câu hỏi rất nhiều người đặt ra. Trước ... cần cài đặt nó mà không phải cấu hình hoặc thiết lập gì.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để kiểm tra xem user đăng nhập hay chưa, nếu đăng nhập thì hiển thị thông báo, bạn tham khảo code này của mình nhé :).<? ... !';} else {    echo 'Welcome, visitor!';};?>

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...