Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

image - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
: Hi bác, em cũng bị lỗi như bác bị lỗi theme giống bác luôn bác làm được chỉ em với thanks bác ạ.
0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 24 Tháng 5, 2016 bởi hiepv511 Mới vào nghề (140 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn cần khai báo cho theme biết bằng việc thêm code dưới đây vào file functions.phpadd_theme_support( 'post-thumbnails' ); 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Sau khi bạn làm xong, bạn cần biên dịch lại kích thước ảnh đã có. Bạn có thể sử dụng plugin regenerate- ... được điều đó. https://wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử làm tương tự như sau:$image_count = substr_count( $post_array[0]['post_content'], '<img'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình cũng ko biết WordPress có hỗ trợ cách như bạn nói hay không, tuy nhiên, bạn hãy thử tham khảo ... 'wpse_random_image_size' ) )    echo wpse_random_image_size();
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn hãy thử sử dụng đoạn code sau nhé:add_action( 'add_meta_boxes',   'my_test_metabox' );function my_test_metabox() {  ...   }      }    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể dùng wp_get_attachment_url(); để lấy ra URL khá dễ dàng. Ví dụ: ... ] );$attachment_url = wp_get_attachment_url($attachment_id);echo $attachment_url; 
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn đoạn code này vào function.phpadd_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_attachment_count', 5);add_action(' ... bài viết bạn sẽ thấy được kết quả 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng wp_get_image_editor function.Ví dụ:$image = wp_get_image_editor( 'cool_image.jpg' );if ... tại đây: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_get_image_editor
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng code sau nhé:function usp_display_images($content) {      global ... return $content; }add_filter('the_content', 'usp_display_images');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ thuộc tính Width/ Height của các hinh ảnh trong post, bạn có thể tham khảo sử dụng filter sau:add_filter( ' ... *\"\s/', "", $html );    return $html;}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, để hiển thị hình ảnh thumbnail với metadata của hình ảnh đó, bạn sử dụng đoạn code sau:<?phpif($images =& ...     echo '</div>';   }}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể thử sử dụng code dưới đây nhé:Add code vào functions.php: function shortcode_screenshot($atts, $content = ... .com" alt="Your Alt" width="200" height="200"]
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ toàn bộ hình ảnh trong tất cả post, bạn sử dụng đoạn code sau:<?php     echo ... thế vào vị trí mà bạn hiển thị content trong code PHP nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử add code sau vào functions.php nhé:add_filter( 'disable_captions', create_function( '$a','return true;' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
Ngô Gấu: Tự động cắt ảnh ra thành nhiều size khác nhau để phù hợp hiển thị đẹp hơn k bị méo. Có nghĩa là ở khu vực nào ảnh cũng hiện đẹp. Cứ yên tâm mà dùng bạn à
0 phiếu
1 câu trả lời
: Cái này là conflict xảy ra do bạn không ghi rõ phiên bản php-gd khi cài đặt, bạn chạy lệnh này để fix nhé ... yum remove php-commonsudo yum install php55 php55-gd php55-mysqlnd php55-pdo
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn tham khảo một số plugin jquery này xem: https://github.com/andyvr/picEdit http://camanjs.com/
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: có nhiều công cụ online để chuyển SVG thành PNGbạn có thể thử các lựa chọn này

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...