Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

html - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn muốn thêm tự động hay thế nào?Bình thường bạn chỉ cần chuyển sang trạng thái Text để gõ code HTML là bạn có thể chèn thêm mã thôi mà?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể thêm đoạn code sau vào .httaccess:RewriteEngine onRedirectMatch 301 (.*)\.html$ $1.php
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Thêm các Element HTML vào Website  bạn thao khảo code dưới đây:<!DOCTYPE html><!--[if IE 6]><html id="ie6 ... www.w3.org/1999/xhtml"><!--<![endif]-->
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ các thẻ HTML từ the_terms, bạn dùng theo cách sau nhé:add_filter('the_terms', ' ...    return strip_tags($them_list);}Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn thử dùng đoạn code dưới đây để tạo shortcode HTML5 nhé:Code khai báo shortcode:function html5_audio($atts, $content = ... "autoplay" preload="auto" loop="loop" controls=""]
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn thử chèn đoạn code HTML dưới đây ví dụ về frame template rồi chạy thử nhé<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C/ ... <noframes><body></body></noframes></html>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: bạn dùng function wpautop(get_post_meta()); nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Đây là một thủ thuật nhỏ mình sẽ hướng dẫn bạn để chặn spam trong contact form. Cụ thể, để sử dụng 1 field ẩn nhằm  ... ])) {// it's spam} else {// it's human}
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: Cái đó là thanh Admin bar.bạn thử dùng đoạn code này để remove nó :add_action('get_header', 'remove_admin_login_header'); ... bạn css trực tiếp html {margin-top: 0 !important}
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: mình nghĩ nó cũng như WP thôi, ngoại trừ các phần validate cho function, widget... của wp theo mình thấy yêu cầu về design của HTML ko cao như của WP bác chú ý validate W3C 100% là ổn
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: 1. đăng nhập vào tài khoản2. Post > Add new/Edit post, tại phần soạn thảo nội dung văn bản click vào text để viết ... hoặc có thể thêm nội dung trong các cột và lưu lại  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đặt HTML Tĩnh trong file PHP của WordPress, bạn có thể đặt chúng sau khi kết thúc thẻ PHP. Bạn xem ... ();    get_footer();?>Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để cho phép thêm HTML Tags trong Comment WordPress, bạn hãy thử thêm đoạn code sau vào file functions.php ... hook to use the functionadd_action('comment_post', 'allow_pres');
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Phiên bản mới nhất của WordPress đã cho phép nhúng SoundCloud vào post một cách tự động, nghĩa là chỉ cần paste link của SoundCloud vào là nó tự động hiển thị player :)
0 phiếu
1 câu trả lời
Carp3nter: Bạn có thể sử dụng plugin, rất nhiều plugin có thể làm được điều này. Tìm hiểu thêm ở đây nhé https://wordpress.org/plugins/search.php?type=term&q=custom+login+page
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...