Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

genesis-framework - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Không có cách nào ngoài việc bạn tự viết CSS cho menu của theme thôi. Tùy từng site và cấu trúc HTML khác nhau thì mới có ... Bạn phải share URL site của bạn thì mới có thể giúp được.
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử dung plugin này Genesis Simple CommentsSau khi cài đặt và active bạn có thể việt hóa lại theo ý của mình
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trên trang web nơi bạn mua theme hoặc làm theo cách sau :1. Tìm thư mục ... import thành công  dữ liệu mẫu vào database của mình. 
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể thử đoạn code này vào function.phpfunction after_title_text(){    echo '<div ... /div>';};add_action('genesis_after_post_title', 'after_title_text');
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn đoạn code này vào function.phpadd_filter( 'genesis_title_comments', 'title_comments' ); function title_comments() { echo 'Có ... 'bình luận cho bài viết'.get_the_title().''; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào function.php xem sao//* Tùy biến dòng chữ Speak Your Mind trong Genesis add_filter( 'comment_form_defaults', ' ... 'Để lại một bình luận' ); return $defaults; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào functions.php//* Thêm nội quy vào khung bình luận trong Genesisadd_action( 'genesis_after_comments', ' ... </small></p></div><?php}}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thử chèn code này vào function.php//* Tùy biến nút Submit trong Genesis add_filter( 'comment_form_defaults', 'sp_comment_submit_button' ) ... custom' ); return $defaults; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thử chèn đoạn code này vào function.php//* Ẩn sidebar trong Genesis khi ở giao diện mobile ... ( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' ); } }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thêm đoạn code này vào functions.php//* Tùy biến comments link trong Genesis add_filter( 'genesis_post_info', 'sp_post_info_filter' ); function ... ="1 Bình luận" more="% Bình luận"]'; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn chèn đoạn code này vào function.php//* Tùy chỉnh tiêu đề cho Author Box trong Genesis add_filter( 'genesis_author_box_title' ... '<strong>Thông tin tác giả</strong>'; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn theme đoạn code này vào functions.php//* Loại bỏ Author Box ra khỏi bài viết trong Genesis ... Themes remove_action( 'genesis_after_entry', 'genesis_do_author_box_single', 8 );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn đoạn code này vào functions.phpadd_action('get_header', 'child_remove_page_titles');function child_remove_page_titles ... ', 'genesis_do_post_title');  }}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thử dùng code này trong functions.phpfunction be_more_link($more_link) {    return sprintf('< ... ' );add_filter( 'the_content_more_link', 'be_more_link' );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thử chèn code này vào functions.php xemremove_action('genesis_after_post_content', 'genesis_post_meta');
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể thử đoạn code nàyadd_filter('genesis_post_info', 'be_post_info_filter'); function be_post_info_filter($post_info) ... ;    return $post_info; }
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Để thay đổi chữ trong phần khung tìm kiếm bạn chèn đoạn này vào functions.phpadd_filter( 'genesis_search_text', ' ... {    return esc_attr( 'Tìm' );}
0 phiếu
3 câu trả lời
phuthinhbkdn: Trước hết bạn cần chuẩn bị các ảnh icon tương ứng với các mục với kích thước 16x16 px, đặt vào folder images trong theme. ... no-repeat left;  padding: 0 10px 0 20px;}  
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Có 2 cách 1.Chèn vào file function.phpremove_action( 'genesis_before_post_content', 'genesis_post_info' );2. Chèn vào file ... .post-info {    display: none;}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thêm đoạn code này vào phần function.php /** Previous and Next Links **/add_action('genesis_after_comment_form', ' ...      </div><?php }

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...