Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

functions - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 29 Tháng 7, 2016 bởi vnads Mới vào nghề (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử add code sau vào file functions xem sao.function wpse202681_save_post_action($post_id, $post_object, $update) {  ... 'save_post', 'wpse202681_save_post_action', 10, 3 );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình cũng đã tải theme này về và xem code, bạn không cần phải thêm đoạn code đó trong functions.php, nếu bạn thêm ... ngôn ngữ trong admin là được. Hãy thử và kiểm tra lại nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể publist post bằng code theo cách sau:function wpmix_publish_post() {    global $user_ID; ... ;);    $post_id = wp_insert_post($new_post);}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ dấu / khi sử dụng hàm home_url(), bạn thử dùng cách sau nhé:<?php echo rtrim(home_url(), '/'); ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy được toàn bộ attachments của post parent được publish trong WordPress, bạn xem và add thử đoạn code sau nhé: ... ) {     //Loop over attachments. }
0 phiếu
2 câu trả lời
Ngô Gấu: Wp có hỗ trợ hàm wp_users mà songoku :))Code đây nhé bạn<?php$users = get_users();foreach($users as $user){ ... lấy nhé. Vd như echo $user->user_nicename; để lấy nicename
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy tất cả các post trong cùng một tháng, thì trong query của bạn phải có điều kiện để lọc.Bạn có thể sử dụng ...    )); ?>Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử đoạn code sau xem, add vào functions.php nhé:add_filter('the_content', 'my_addlightboxrel');function my_addlightboxrel( ... $content);       return $content;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để kiểm tra sidebar có tồn tại rồi mới hiển thị, cũng khá đơn giản, bạn xem đoạn code ví dụ sau nhé :).<? ... ) {     dynamic_sidebar('sidebar-name'); }?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để load toàn bộ Jquery vào footer, bạn thử dùng function này xem sao:<?php/** * Prints jQuery ... 1 );}add_action( 'wp_default_scripts', 'ds_print_jquery_in_footer' );?>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để active plugins tự động bằng functions, bạn tham khảo đoạn code sau nhé. // example on admin init, control ... ;/code><br>';    return $plugin_meta;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy Author Excerpt bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php<?php// Paste the code below to the ... ('author_excerpt')){echo author_excerpt();} ?>  
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn hãy thử thêm code sau và functions.php của mình nhé,  và sử dụng nó bên trong vòng lặp.function ... ? $has_url : apply_filters( 'the_permalink', get_permalink() );} 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để kiểm tra xem user đăng nhập hay chưa, nếu đăng nhập thì hiển thị thông báo, bạn tham khảo code này của mình nhé :).<? ... !';} else {    echo 'Welcome, visitor!';};?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để tự động click vào url trong bài viết rất đơn giản, bạn chỉ cần add đoạn code sau vào file functions.php nhé.add_filter('the_content', 'make_clickable');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn hãy thử thêm đoạn code sau, vào phần mà bạn muốn hiển thị recrent comment nhé. Mình nghĩ nó hoạt động tốt đấy.<? ...     }    echo '</ul>';}?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để tạo đoạn trích - excerpt riêng trong wordpress bạn tham khảo đoạn code sau nhé, add code vào file functions.php<?php ... hàm này ra thôi.<?php echo my_excerpts(); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn có thể tham khảo functions sau:function change_wp_search_size($queryVars) {    if ( isset($_REQUEST['s']) ) ... '); // Hook our custom function onto the request filter
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Mình cũng không biết chính xác, chỉ biết là file này hình như là của Microsoft ngày xửa dùng window live để ... code vào file functions.phpremove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link');

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...