Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

featured-image - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng sai is_category. Bạn cần phải sử dụng in_category như sau:add_action( 'genesis_before_entry', ' ... ;   the_post_thumbnail( 'post-image' );  }}
0 phiếu
2 câu trả lời
Thắng Bi: Tốt nhất bạn nên chỉnh kích thước ảnh trong CS6 trước hãy upload ảnh lên.Về ảnh nếu bạn biết chút về photoshop thì tiện ... về cs6 tại đây:http://thuthuat.chiplove.biz/tag/photoshop-cs6/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, bạn hãy thêm đoạn code sau đây vào file functions.php của theme wordpress.function ... 'rss_post_thumbnail');add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tham khảo đoạn code sau, và thay thế HTML cho phù hợp nhé.<?phpif (has_post_thumbnail()) {  ...     the_post_thumbnail();    }} ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Featured Image không hiển thị do bạn đã sử dụng sai cú pháp của hàm add_action rồi. Bạn hãy sửa lại thế ... () {    add_theme_support( 'post-thumbnails');}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn add code sau vào loop của WordPress nhé:<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )) : ?><?php ... ;$image[0]; biến này lưu đường dẫn của Feature Image bạn nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Được bạn nhé, để đổi text "Set feature image" bạn dùng code sau:function ... ;}add_filter( 'admin_post_thumbnail_html', 'custom_admin_post_thumbnail_html' );
0 phiếu
3 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn thử đoạn code sau, thêm vào functions.php của theme:add_action( 'transition_post_status', 'my_dont_publish_post', 10, 3 ...   return has_post_thumbnail( $post->ID );} 
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để thêm caption vào featured image của post bạn có thể làm như sau:Đầu tiên, bạn hãy vào Media và mở featured image đó ra. Bạn ... ?> <!-- code hien thi caption --></div>
0 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Chào Hưng, Để đặt ảnh đại diện em có thể dùng plugin này: https://wordpress.org/plugins/require-featured-image/ Sau khi ... > gõ từ khóa "Require Featured Image" >> Install Have fun!
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để lấy được nguồn featured image bạn có thể thử code sau:<?php$imgsrc = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), "Full");echo $imgsrc[0];?>
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Sử dụng featured image làm trang chạy chậm hơn là đương nhiên vì dùng ảnh thì server phải tải ảnh về, ảnh càng lớn thì tốc ... ảnh sau, ví dụ: https://wordpress.org/plugins/bj-lazy-load/
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...