Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

editor - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chèn editor vào custom theme option như sau : array(        'type' => 'codeeditor',  ... ;  'mode' => 'html',    ),
0 phiếu
1 câu trả lời
saosangmo: Do đường truyền mạng, do bạn có ký tự đặc biệt,... tốt hơn hết là bạn nhờ người quản lý server hoặc bạn biết quản lý hosting thì bạn xóa và upload lại file header.php thông qua FTP
+1 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: công cụ có sẵn của WordPress thì mình chưa thấy, nhưng để làm một thứ giống như vậy thì cũng không khó. Đây là hướng ... đẹp hơn thì bạn thích hợp syntax highlight vào editor bên trái.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, Tất cả các file css của bạn đặt ở folder ngoài cùng của Theme, cùng với file style.css sẽ đều được hiển thị ở đó nhé./wp-content/themes/<your-theme>/custom-style.css
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpfunction enable_more_buttons($buttons) {  $buttons[] = 'copy';  ... return $buttons;}add_filter("mce_buttons_2", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng plugin HTML Editor Syntax HighlighterhoặcWP Editor 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, rất đơn giản, bạn hãy thêm đoạn code sau đây vào functions.php nhé:function prefix_set_default_editor ... text';}add_filter( 'wp_default_editor', 'prefix_set_default_editor' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình có đoạn code mẫu này bạn có thể sử dụng, nó sẽ tạo ra một Dropdown tại ... ; return $settings;}add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'themeit_tiny_mce_before_init' );
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo http://wordpress.taisao.vn/2763/xuong-dong-br-trong-tinymce nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm 2 button là Subscript và Superscript vào editor bạn sử dụng đoạn code sau nhé, add ... ;  return $buttons;}add_filter("mce_buttons_3", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm các button Cut, Copy, Paste như bạn muốn bạn hãy thử sử dụng Code sau nhé:function ... paste'; return $buttons;}add_filter("mce_buttons_2", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể thêm vào nhé, bạn add code sau vào functions.php:function enable_more_buttons($buttons) {  ... ; return $buttons;}add_filter("mce_buttons_3", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Add được button thẻ <hr> vào nhé bạn, bạn add code sau vào functions.php nhé:function ...  return $buttons;}add_filter("mce_buttons", "enable_more_buttons");
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn tham khảo http://wordpress.taisao.vn/2379/plugin-wiris-editor-plugin-viet-cong-thuc-toan-cho-wordpress?show=2379#q2379Bạn ... của author:http://www.wiris.com/plugins/docs/wordpress
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để loại bỏ Theme Editor Submenu, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào functions.php: <?phpfunction ... ;}add_action('_admin_menu', 'remove_editor_menu', 1);?>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Sử dụng WordPress shortcodes ngoài Editor cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng fucions do_shortcode():Ví dụ:echo do_shortcode('[myshortcode]');
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn hãy thử thêm code sau vào file wp-config.php xem sao nhé.// for enabling/disabling theme/plugin editordefine( 'DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE );
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...