Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

customization - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để khắc phục vấn đề của bạn, có một cách rất đơn giản đó là bạn có thể sử dụng get_template_part(); Ví dụ: get_template_part( 'customize/footer' ); Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo đoạn code sau xem sao:   // for pages    add_filter('manage_pages_columns', 'term_columns_id', 5);  ... '', ', ' );       }}
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn cũng có thể giới hạn độ dài tối thiểu http://wordpress.taisao.vn/247/gioi-han-do-dai-toi-thieu-cua-comment
0 phiếu
3 câu trả lời
lampd: Bạn tham khảo thêm cách sau:function new_excerpt_more($more) {        global $post;   ... ;   add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sửa query như sau đây xem sao:$category = get_category( get_query_var( 'cat' ) );$cat = $category-> ... ', 'category_name' => $cat ) );Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình cùng đã từng làm phần này, rất tiện cho việc đính kèm file PDF vào trong post, bạn tham khảo code sau đây nhé:  ... href="<? pdf_file_url(); ?>">My PDF File</a>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add custom class vào hàm the_tags của WordPress, bạn dùng đoạn code sau nhé, add vào functions.php: ... ; return $html;}add_filter('the_tags','add_class_the_tags',10,1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để làm như vậy, bạn thử xem đoạn code sau: <?php    $gallery_shortcode = '';    print apply_filters ... biến lưu dữ liệu của post bạn nhé.Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm hiệu ứng GrayScale khi hover hình ảnh, bạn tham khảo đoạn CSS sau nhé:img {  -webkit-filter: grayscale( ... ease-in-out;}Thay thế class cho dúng với của bạn nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo đoạn code sau nhé, có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, hiện ...        });</script><?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị Thumbnail của Post ở 2 link Next Post và Previous Post, bạn thử xem đoạn code sau nhé, lâu rồi mình ... có thể thay đổi class, HTML, và thêm css vào nhé. :)
0 phiếu
1 câu trả lời
: Muốn tạo một trang Single Attachment, trước hết bạn phải tạo file php trước, như mình, mình sử dụng là single-attachment.php. ... <?php endwhile; ?><?php endif; ?> 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm class chẵn/lẻ vào $classes mặc định của WordPress, bạn thử tham khảo function sau của mình, ... );global $current_class;$current_class = 'odd';Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm class vào Menu của WordPress như bạn thì bạn cần thêm đoạn code sau vào functions.php:function ... };#menu_id > li:last-child{};Chúc bạn thành công!
–1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đặt link (Custom Menu) trong WordPress, bạn có thể làm như sau: 1: Vào đường dẫn sau: Appearance > Menus 2 ... link ( Custom Menu ) theo ý của bạn. Chúc bạn thành công!
0 phiếu
2 câu trả lời
ThanhHoa Plus: <?php wp_enqueue_script( $handle, $src, $deps, $ver, $in_footer );  ... link nàyhttps://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script
0 phiếu
1 câu trả lời
Ngô Gấu: Mình vừa code xong bạn xem demo ở đây nhé: http://e-web.vn/demo/thammyvien/tham-my-cong-nghe-caoCòn đây là code bạn tham khảo ... ;       }else{bla bla bla.........}
0 phiếu
2 câu trả lời
ThanhHoa Plus: <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class('content clearfix'); ?>>    < ... , category.php của bạn thì sẽ ra được nội dung như vậy 
+1 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn dùng theme gì? Trang chủ bạn hiển thị sản phẩm bằng shortcode hay bằng gì? Trang chuyên mục sản phẩm (shop) thì lấy ... ', create_function( '$cols', 'return 12;' ), 20 );
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn cần phải làm nhiều bước đó, vì WordPress không định nghĩa bảng taxonomy_meta giống như post_meta, nên không có cách nào nhanh ... trị mộtCode chưa test, nhưng gần như 99% sẽ chạy ;)

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...