Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-query - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng $wpdb->get_col() như sau:$allposts = $wpdb->get_col("SELECT `music_id` FROM `custom_table` ORDER BY id DESC LIMIT 5");
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để lấy ra các term ID trong đó, bạn sử dụng use get_the_terms() và wp_list_pluck() như sau:if ( $terms = ... ;   $term_ids = wp_list_pluck( $terms, 'term_id' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng get_post như sau:$parents = get_posts(    array(        'posts_per_page' => -1, ... ),        ),    ));
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn thử cách sau xem nhé; exit( var_dump( $wpdb->last_query ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử thay đổi bằng đoạn code sau đây nhé:$ids = array();foreach ($rows as $obj) {    $ids[] = ... ; 'professores',     'post__in'  => $ids);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng query sai, vì vậy kết quả sẽ không chính xác.Thuộc tính 'p': Chỉ nhận 1 giá trị như dưới.$args = ... = array(    'post__in' => array(100, 102, 105));
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình nhìn thấy có  vấn đề như sau:update_option('acp_cf_settings' , array('acp_cf_status'=>$resp['status'])); ... ;   'acp_cf_log' => $resp['log'],) );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng query sau:$args = array(   'post_type' => 'totem',   'posts_per_page' => -1, ... ,   'order' => 'ASC');Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sửa lại phần meta_key phần custom query như sau:query_posts(    array (     ' ... => 'DESC',  ));Hi vọng nó làm việc.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...