Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-post-type - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời
đã hỏi 12 Tháng 4, 2016 bởi Linh Nguyễn Mới vào nghề (140 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: đây là Accordion (chỉ có thể mở 1 cái 1 lúc) hoặc Collapse (có thể đóng mở nhiều cái một lúc). Có thể ... ://wordpress.org/plugins/shortcodes-ultimate/ có rất nhiều element hay dùng
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy tùy chỉnh đoạn code như sau trong file author.php cho ABC và CDE.<?php// get the 'user_post_id' from ... ' ) elseif( $user_type == 'submissions' ) ?> 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau.1. Thêm đoạn mã này vào file single.php<?php function hideAdminBar ($post_id){    ... ;   /* etc. */<?php endwhile; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời
Viruslove Nd: Bạn đã update permarlink chưa ? Bạn update xem ok không nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn có thể kiểm tra: <?php if ( current_user_can( $taxonomy->cap->edit_terms ) ) : ?>Code này để hiển thị Add ...   ),        )    );}
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn nên sửa lại như này trong custom code của bạn.'exclude_from_search' => false,
0 phiếu
1 câu trả lời
: Function mà bạn update cần có parameter meta_box_nonce, nhưng meta box template của bạn lại không có trường này. ... ;meta_box_nonce để tránh xung đột với các plugin khác.
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, get_sidebar($name) sẽ load template sidebar-{$name}.php. Và nếu template này không tồn tại ... ; dynamic_sidebar( 'bibliography_sidebar' );}Chúc bạn thành công.
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: bạn thử sử dụng đoạn code sau: function amin_show_expire(){  global $wpdb;  $result = $wpdb->get_results("SELECT ... "CUSTOM", thay lại với Custom Post Type của bạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng hook save_post như nàyfunction jude_classified_activity_entry( $post_id, $post, $update ) {   ... 'save_post', 'jude_classified_activity_entry', 15, 3 );
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo đoạn code sau:function wpse20150812_jetpack_publicize_support() {    add_post_type_support( ... ');Thêm vào functions.php nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn sử dụng sai cú pháp của 'post-type' và 'post-status'. Hãy thay gạch ngang bằng gạch chân như này'post_type' => 'testimonials','post_status' => 'publish',
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể đặt rewrite và slug như thế này$args = array(    'rewrite' => array( 'slug' => 'media/news' )    // other args...);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Mình cũng tìm kiếm thấy trên WordPress có cách làm như sau:<?phpglobal $wp_query;$curauth = $wp_query->get_queried_object(); ... ID, và thay đổi cả post_type.Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử thay đổi bằng đoạn code sau đây nhé:$ids = array();foreach ($rows as $obj) {    $ids[] = ... ; 'professores',     'post__in'  => $ids);
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau để làm được điều đó<?php$categories = get_terms('taxonomy_name', 'orderby=count&order= ... <?php endforeach; ?><?php endforeach; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
Dương Tử Giang: Nếu như ở trong wp admin mà bạn vẫn thấy post type 'property' thì có nghĩa là plugin Automatic Post tagged thực hiện action ... sau xem kết quả post type có tồn tại hay ko? 
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn có thể tham khảo code sửa URL ở custom post type ở đây:http://wordpress.taisao.vn/2075/sua-lai-url-cua- ... ://wordpress.taisao.vn/5570/tinh-nang-thay-doi-permalink-cua-wordpress

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...