Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-menu - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn nên làm như này<nav class="main_navigation">    <div class="topper">     ... wp_nav_menu(array('container'=>false) ?></nav>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, đó là 2 cách sử dụng code cơ bản. 1 loại là HTML bên trong PHP và loại kia là PHP bên trong HTML. Tất nhiên kết quả trả về sẽ như nhau.
0 phiếu
2 câu trả lời
Dương Tử Giang: Thực chất mega menu có 3 bước - Tạo Menu Box ở trong mỗi item menu Để Thêm dc metabox sử dụng filter wp_edit_nav_menu_walker ... được. Bạn dựa vào 3 bước trên để tự tìm hiểu tiếp nhé
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào function.php add_filter('wp_nav_menu_items','add_calendar', 10, 2); function add_calendar($items, $args) ... . 'Calendar' . get_calendar(true,false) . ''; }
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng code sau đây:<?phpadd_filter('wp_nav_menu', 'cam_menu');function cam_menu($output) {  ... 'class="menu-item'));    return $output;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn thêm page/post slug class vào class của menu item , bạn tham khảo đoạn code sau nhé:add_filter( ... ;  }        return $items;}
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đổi tên các Menu Item trong Dashboard của WordPress, và cụ thể ở đâu bạn muốn thay đổi Post ... ( 'admin_menu', 'edit_admin_menus' );Chèn code vào Functions.php
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Chèn vào Primary Navigation Menuadd_filter('wp_nav_menu_items','add_search_box_primary_menu', 10, 2);function ...        }
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn Calendar vào Menu mặc định của WordPress, bạn dùng code sau:add_filter('wp_nav_menu_items','add_calendar', 10, 2); ... ,false) . '</li></ul></li>';}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để custom code và tạo ra menu, bạn thao khảo đoạn code sau, và tùy chỉnh theo ý bạn muốn nhé: ... $menus;}//generate_menu($menu_id);echo generate_menu(12);    
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng code sau:add_filter( 'wp_nav_menu_items', 'add_login_logout_to_primary_menu', 10, 2 );function ...     endif;    return $items;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, đề chèn Search From vào trong Menu WordPress, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:add_filter('wp_nav_menu_items', ' ... là tên menu của bạn nhé.Chúc bạn thành công! 
0 phiếu
1 câu trả lời
: dùng thử code này xem sao bạn ơi:add_filter('wp_nav_menu_items', 'add_bookmarks', 10, 2);function add_bookmarks($items, $args) ... ;     return $items;}Add vào functions nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add Login/Logout link vào Menu của WordPress mà không sử dụng plugin, bạn có thể sử dụng đoạn code sau, ... .'</li>';     return $items; }
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:function custom_nav_class($classes, $item){     $classes[] = custom-class ; ... có thể thay đổi tên class bạn muốn tại dòng 2 nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm class vào Menu của WordPress như bạn thì bạn cần thêm đoạn code sau vào functions.php:function ... };#menu_id > li:last-child{};Chúc bạn thành công!
–1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để đặt link (Custom Menu) trong WordPress, bạn có thể làm như sau: 1: Vào đường dẫn sau: Appearance > Menus 2 ... link ( Custom Menu ) theo ý của bạn. Chúc bạn thành công!
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...