Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-field - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng update_post_meta() như này để làm được điều đó: update_post_meta( $post_id, 'custom_count', $count_value );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn đã ghi đè biến $post, và bạn cần phải sử dụng wp_reset_postdata(), sau khi bạn sử dụng $post. Hãy thử lại, chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình đã sửa lại code của bạn, bạn tham khảo và lưu lại để dùng nhé:function get_taxonomy_food_tags( $taxonomy = ' ... Code hiển thị:echo get_taxonomy_food_tags( 'food_tag' );  
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code vào functions.phpadd_filter( 'postmeta_form_limit' , 'customfield_limit_increase' );function customfield_limit_increase( $limit ) { ... Thay đổi số 60 thành giá trị bạn muốn
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thay thế the_field('video') bằng get_field('video'). Đây là cấu trúc của ... .get_field($field_name, $post_id, $format_value)the_field($field_name, $post_id)
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng cách sau, mình nghĩ nó sẽ làm việc tốt :)$page_list = get_pages();foreach($page_list as ... ;  add_post_meta ( $post_id, '_newcust', $custArray, true );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể tham khảo đoạn code sau :<ul><?global $wpdb;$query = "SELECT meta_value, COUNT(post_id) as count FROM ... ;meta_value; echo '</li>';endforeach;?></ul>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị giá trị của  Custom Field trong Post Navigation, bạn có thể sử dụng đoạn code sau đây:<? ... php echo $next_value; ?></p><?php endif; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị toàn bộ custom fields cho mỗi post trong WordPress, bạn hãy tham khảo đoạn code sau:add_action( ' ... ;        <?php    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sửa theo cách này nhé:if ( get_post_meta( get_the_ID(), 'hex_colors', true ) ){    $colors = ... sửa lại HTML trong Echo theo nhu cầu sử dụng của bạn nhé.
0 phiếu
2 câu trả lời
hungdq1708: bạn tham khảo thêm topic này nhé http://wordpress.taisao.vn/606/xin-huong-dan-su-dung-wordpress-custom-fields-voi-a
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo ra link như vậy, bạn thử dùng đoạn code dưới đây xem sao:<?php $val = get_post_meta( get_the_ID(), 'Link1', ... . $href . "'>" . $desc . "</a>";?>
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn dùng plugin này tạo custom field và gán nó cho nhứng CPT cụ thể nhé:https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm Custom Field tự động khi publish post hoặc page, bạn thử sử dụng code sau:add_action('publish_page', ' ... 'FIELD_NAME', 'CUSTOM VALUE', true);    }}
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn có thể dùng plugin này để ẩn mọi thứ trong admin kể cả custom field metabox của bạn nữa. Cách đơn giản ... .org/plugins/add-admin-css/ #ten_id_or_class_metabox { display:none; }
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn thử dùng code này xem sao.add_action( 'admin_head', 'showhiddencustomfields' );function showhiddencustomfields() {    echo " ... { display: table-row; }</style>\n";}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo code sau nhé:add_filter( 'parse_query', 'ba_admin_posts_filter' );add_action( 'restrict_manage_posts', ' ... echo $current_v; ?>" /><?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: cái này bạn phải code thôi, các bước cơ bản: 1. tạo dữ liệu, các field trong từng post (hay post type tour du lịch ... data field được chọn từ form để query post ra hiển thị, phân trang
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử sử dụng đoạn code sau nhé, add vào trong vòng lặp nhé bạn.<?php$press_quotes = get_post_meta($post->ID, " ...     } ?></div><?php } ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungdq1708: bạn dùng function wpautop(get_post_meta()); nhé.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...