Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

css3 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nếu bạn muốn CSS ẩn 1 element bạn cần tìm đúng class của element đó sau đó dùng lệnh display: none;Ví dụ Second menu của ... nav, bạn có thể ẩn như sau#top-nav { display: none; }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt:  CSS tạo background image bằng file gif ví dụ có CSS tạo background image như sau:img { background: url(images/loading.gif) no-repeat; }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi tất cả các góc bạn sử dụng:.rounded { -moz-border-radius: 10px; -webkit- ... được bo và giá trị thứ hai là chiều dọc của góc được bo.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Ví dụ bạn tạo HTML có mã như sau:<img class="hoverImages" src="image.jpg" /> <img class="hoverImages" ... hoverImages:hover { cursor:pointer; margin-top: 5px; } 
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn dùng đoạn CSS dưới đây. Ví dụ bạn có thể rút ngắn 1 đoạn văn bản trong BBPress như sau.bbp-author-name {max- ... rút ngắn text sau đó đặt đoạn mã CSS đó trong file Stylesheet 
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: LoopBuddy là một plugin ghi đè vòng lặp của WordPress bằng cách kết hợp các Custom query và layout. Với LoopBuddy, bạn ... }.all-posts-background {    height: 270px;}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn thử làm một ví dụ với một mã HTML và CSS như sau để tạo một box chứa các icon Social network share cố định. Bạn cần ... radius: 3px; border-radius: 3px; }   
0 phiếu
3 câu trả lời
: -webkit-stroke-width: 5.3px;-webkit-stroke-color: #000000;-webkit-fill-color: #FFFFFF;text-shadow: 1px 0px ... : width 0.3s;-o-transition: width 0.3s;
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Có thể dùng css như ví dụ sau.blur { color: transparent;text-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5);}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Trong webkit bây giờ có thể đặt một tính năng trong CSS để tạo 1 hình ảnh phản xạ với hình ảnh gốc với cấu trúc như sau:-webkit- ... transparent), to(rgba(255, 255, 255, 0.5))); } 
+1 phiếu
1 câu trả lời
tamnt:   Bạn có thể làm một ví dụ như sautạo HTML<a href="">adipiscing elit<span>This is the first tooltip</ ... , 0.75); border:1px solid #299a0b; }   
+1 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn thử với đoạn CSS như sau:/* CSS text gradients */h2[data-text] {position: relative;}h2[data-text]::after {content: attr(data-text);z- ... 50%, rgba(0,0,0,1)), to(rgba(0,0,0,0)));
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Pseudo class :invalid được sử dụng để hiển thị các input đã được xác nhận hợp lệ. Nếu trường input đã được xác ... type="email" required /></p> </form>
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: có các kiểu hộp thông báo như:MessagesErrorSuccessInformationAlert MessageHTML:<div class="alert">Example of an alert box.</div> ... -block p + p { margin-top: 5px; } 
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Các pseudo class  được bắt vít vào các selector  để xác định một trạng thái hoặc mối liên hệ của selector. Nó có  ... (0, 0, 0, 0.4); cursor: pointer; }
–1 phiếu
2 câu trả lời
Ngô Gấu: Bạn dùng tool này nhé: http://css3generator.com/ có đầy đủ cả
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn tạo Button với HTML như sau:<a href="#" class="push_button">    Push Me</a>Sau đó ... ;    position:relative;    top:7px;}
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Bạn có thể thử dùng CSS như sau:1. Định dạng style cho button.button{    height:2em;    padding: ... ; left:45px; transform: rotate(-360deg); }    }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Để tạo nút Share các social network như demo trên, bạn thử làm như sauHTML:<div class="share_button"> ... -ms-transform: rotateY(0deg); transform: rotateY(0deg); }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Code HTML<div class="box effect1"> <h3>Effect 1</h3> </div>Dùng CSS như sau:.box h3{ text- ... phải thêm tiền tố cho property và chỉ cần sử dụng box-shadow.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...