Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

comment - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
3 câu trả lời
Dương Tử Giang: Bạn vào file style.css thêm dòng này:.form-allowed-tags { display:none; }
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, để làm được như vậy, bạn có thể tham khảo đoạn code dưới đâyfunction filter_media_comment_status( $open, ... này: https://wordpress.org/plugins/disable-comments/ 
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Chèn code này vào functions.phpfunction commentCount($type = 'comments'){       ... of trackbackscommentCount('pingbacks'); //echoes number of pingbacks
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào function.php Code trên mình để 1 tháng
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. mở file default-widgets.php theo đường dẫn yourdomain.com/wp-includes/default-widgets.php, tìm đoạn code:$output .= sprintf( ... 'widgets' )2. Thay đổi chữ on thành chữ bạn muốn
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào function.php xem sao function ra_recent_comments_less_author( $array ) { global ... } add_action( 'widget_comments_args', 'ra_recent_comments_less_author' );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn đoạn code này vào function.phpremove_filter('comment_text', 'make_clickable', 9);
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Với code phần function.php bạn có thể thử đoạn code nàyadd_filter( 'comment_form_defaults', 'comment_form_args' ); function ... -border-radius: 3px; border-radius: 3px; }
+1 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn có thể sử dụng plugin Disable/Hide Comment URL hoặc Disable comment author links.Hoặc chèn đoạn code này vào funtions. ... ['url']))unset($fields['url']);return $fields;}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử dùng code sau:// enable threaded commentsfunction enable_threaded_comments(){if (!is_admin()) {    ... ;  }}add_action('get_header', 'enable_threaded_comments');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị comment trong các page riêng biệt, bạn tham khảo code sau nhé://Thêm vào file single.php<? ... "];    }    return $pageURL;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn thử dùng code sau đây xem, thêm vào functions.php:remove_filter('comment_text', 'make_clickable', 9);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình có đoạn code sau để tắt chức năng comment bạn thử dùng nhé, đọc kĩ các comment bạn nhé ... );    }}add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo đoạn code sau đây:Code khai báo trong functions.phpfunction top_comment_authors($amount = 5) { ... ;} Code hiển thị:<? top_comment_authors(); ?>
0 phiếu
2 câu trả lời
binmaocom: Chào bạn. Bạn có thể sử dụng đoạn code sau:<?php add_action('comment_post_redirect', 'redirect_to_thank_page'); // Redirect to ...    return 'http://you_url.com';  }
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mở file wp-content/plugins/disqus-comment-system/disqus.php, tìm function dsq_can_replace và thêm vào đó code sau:if ( ... // remember to change the shortname above to your own }
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, có thể là do bạn chưa bật lên thôi. Bạn click vào Screen Options phía trên cùng, bên phải. Sau đó tích vào ô ... hãy tích vào đó, để sử dụng comment. Chúc bạn thành công.!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể dùng function sau nhé: function remove_recent_comments_style() {     ... '));}add_action('widgets_init', 'remove_recent_comments_style');
0 phiếu
2 câu trả lời
: Đấy là bạn chỉ bỏ phần comment ở Add new Page.Để bỏ ở những page bạn đã tạo rồi thì bạn vào All Pages -> Quick Edit. rồi bỏ tick này đi 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, mình có đoạn code mẫu, để lấy ra được những post trong tháng vừa qua, mà có comment nhiều nhất, bạn thử ... </a><?php endwhile; ?><?php wp_reset_query();}

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...