Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

class - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn,khi bạn đăng kí sidebar, bạn có thể đặt các class theo ý của bạn, bạn xem đoạn code sau:register_sidebar(array(  ... ));Bạn chú ý phần mình bôi đậm "ul-class-name" nhé!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn custom Class vào trong Custom Post, bạn có thể tham khảo cách làm sau:add_filter('post_class', ... = $classes + $additional_classes;    return $classes;});
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn tham khảo cách sau nhé:if ( ! function_exists( 'add_attachment_class' ) ) :    ... }endif;add_filter('media_send_to_editor', 'add_attachment_class', 20, 3);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng code sau đây:<?phpadd_filter('wp_nav_menu', 'cam_menu');function cam_menu($output) {  ... 'class="menu-item'));    return $output;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn thêm page/post slug class vào class của menu item , bạn tham khảo đoạn code sau nhé:add_filter( ... ;  }        return $items;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn thêm class vào, bạn dùng như sau:if ( has_post_thumbnail() ) {   the_post_thumbnail('medium', array('class' => 'your_class'));} 
0 phiếu
2 câu trả lời
Nguyễn Viết Vinh: Bạn có thể dùng đoạn code này để thêm class ở body .add_filter( 'body_class','my_body_classes' );function my_body_classes( ... ';    }    return $classes;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để làm như vậy, bạn có thể tham khảo code sau:add_filter('body_class', 'wps_body_class', 10, 2) ... ;   return array_merge($wp_classes, (array) $extra_classes);}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để giới hạn số lượng class hiển thị khi sử dụng post_class, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:function ...   }    add_filter('post_class', 'wps_category_id_class');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add thêm class vào Next & Previous Post Link, bạn sử dụng code sau:function ... return $html;}add_filter('previous_post_link','add_class_previous_post_link',10,1);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng đoạn code sau nhé:function custom_nav_class($classes, $item){     $classes[] = custom-class ; ... có thể thay đổi tên class bạn muốn tại dòng 2 nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thêm class chẵn/lẻ vào $classes mặc định của WordPress, bạn thử tham khảo function sau của mình, ... );global $current_class;$current_class = 'odd';Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể thêm class first vào post đầu tiên như sau (code thêm vào functions.php):add_filter( 'post_class' ... ;        return $classes;}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chèn code này vào file functions.php, nó sẽ giúp bạn thêm ID của category vào class post và body: ... , 'category_id_class');add_filter('body_class', 'category_id_class');
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Trong quá trình phát triển theme cho WordPress, đôi khi bạn có thể cần thêm thông tin về trình duyệt và ... rằng WordPress đã thêm các class khác vào thẻ body.
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...