Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

category - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Bạn có thể dùng shortcode hoặc widget. Ví dụ: https://wordpress.org/plugins/display-posts-shortcode/ Các shortcode như vậy ... cấp các widget và shortcode tương tự, bạn check thử xem
0 phiếu
2 câu trả lời
hà đoàn ngọc: đây là Accordion (chỉ có thể mở 1 cái 1 lúc) hoặc Collapse (có thể đóng mở nhiều cái một lúc). Có thể ... ://wordpress.org/plugins/shortcodes-ultimate/ có rất nhiều element hay dùng
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn thử edit post, tick chọn vào cả parent category (chứ ko phải chỉ tick mình category con) xem có được không
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: ko rõ yêu cầu của bạn, mình đoán bạn muốn khi kéo xuống cuối bài tự load post tiếp theo như news.zing.vn bạn có thể thử plugin https://wordpress.org/plugins/infinite-transporter/
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng hàm get_terms để lấy ra list custom taxonomyhttp://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_terms $terms = get_terms( 'my_taxonomy' ... } echo '</ul>'; }
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách dưới đây để đánh dấu cho menu itemfunction mark_menu_item_as_active($classes, $item) { ... }add_filter('nav_menu_css_class', 'mark_menu_item_as_active', 10, 2);
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn sử dụng sai is_category. Bạn cần phải sử dụng in_category như sau:add_action( 'genesis_before_entry', ' ... ;   the_post_thumbnail( 'post-image' );  }}
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn có thể kiểm tra: <?php if ( current_user_can( $taxonomy->cap->edit_terms ) ) : ?>Code này để hiển thị Add ...   ),        )    );}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpfunction categoriesColumnsHeader($columns) {        ... ', 'categoriesColumnsRow', 10, 3 );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy ra Product Link theo ID, bạn sử dụng cách sau:echo esc_url( get_term_link( 6, 'product_cat' ) );
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpadd_action('admin_head', 'categories_list_height_jquery');function categories_list_height_jquery() {    ... ;        ';}
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, vấn đề bạn đang gặp phải là do bạn đang sử dụng category mặc định cho custom post. Bạn có thể sửa lại ... ;            );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể thử theo cách sau:add_action( 'loop_start', function ( $my_query ){    if (     ...   // Add your code here     }});
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử dùng code này vào function.phpthay đổi số 150 để thay đổi số kí tự  add_action( 'admin_head-edit-tags.php', ' ... ->description, 0, 150 );    return $terms;}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: 1. Nếu bạn đang dùng plugin WordPress SEO by Yoast bạn có thể bỏ bằng cách Bạn vào SEO =>  ... ;2.Bạn có thể dùng plugin này WP No Category Base
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để cài đặt Feature  image mặc định cho các post theo Category, mình có một cách như sau, tuy nhiên vẫn phải hơi ... <?php }   endif;} ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn các category của những custom post type vào Archives bạn thử tham khảo ... ( 'pre_get_posts', 'category_set_post_types' ); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy các post của một custom post type, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:<?php     ...         }    ?>
+1 phiếu
2 câu trả lời
quynhpt: Bạn thử dùng plugin https://wordpress.org/plugins/advanced-post-slider/ Nó cho phép bạn tạo slide riêng cho từng post/page. 
0 phiếu
1 câu trả lời
thamyeu167: Bạn phải tạo custom post type để có được 2 định dạng post trên. và bạn có thể tìm hiểu https://wp-types. ... -custom-post-archives/ để hiển thị 2 category khác nhau. 

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...