Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

categories - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để cài đặt Feature  image mặc định cho các post theo Category, mình có một cách như sau, tuy nhiên vẫn phải hơi ... <?php }   endif;} ?>Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy các các post gần đây theo một category, bạn sử dụng đoạn code sau:<?php query_posts('category_name=CATNAME& ... thay đổi CATENAME và số 5 (số post hiển thị) nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Mặc định widget Categories chỉ hiển thị những category đã có bài viết và ẩn đi những category rỗng. Trong trường ... ;        return $cat_args;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để đếm tsố lượng Category trong website, bạn dùng code sau nhé:<?    $numcats = wp_count_terms('category');    echo $numcats;?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
Zann: Plugin widget logic thôi bạn ạ, không chỉ có tác dụng với mỗi Category đâu, dùng thạo sẽ thích nó. Cái này cần tìm hiểu ... phụ (được plugin thêm vào ) của mỗi widget. Chúc thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để hiển thị tất cả các SubCategories trong wordpress, bạn thử tham khảo doạn code sau nhé, và hãy tùy biến theo cách của bạn.$echo = ' ... ; }}$echo .= '</ul>' . "\n";echo $echo;
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Sticky post cho phép bạn thêm các bài viết nổi bật của WordPress và hiển thị chúng khác nhau trên trang chủ của ... ..category-sticky { border:none; background-color:#f5f5f5; }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Thường Tags và Categories chỉ có  mặc định trong Posts. Nếu bạn muốn có cả Tags and Categories trong Page bạn ... xong bạn có thể sử dụng Tags and Categories giống như Posts
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...